Norgesdemokratene
Norges Grunnlov og Norge først

Norges Grunnlov og Norge først

§ 1. Kongeriket Norge er et fritt, selvstendig, udelelig og uavhengig rike. Dets regjeringsform er innskrenket og arverlig monarkisk

Jeg vil som politiker alltid sette Kongerikets Norges Grunnlov og Norge først

Gjennom Grunnloven er vi sikret ytringsfrihet, trosfrihet og forsamlingsfrihet. Norge skal være et selvstendig og uavhengig rike basert på de verdiene vi har fått gjennom vår kristne kulturarv og humanismen. Norge skal styres gjennom lover vedtatt av Stortinget, eller av folket selv gjennom folkeavstemninger.

Jeg vil motarbeide at Norge selges bit for bit. Norske ressurser og bedrifter skal ikke styres av globale kapitalinteresser — og bare så det er sagt: Jeg ønsker et vennskapelig samarbeid med alle demokratiske og frie nasjoner i verden, men jeg  kan ikke akseptere at Norge avgir suverenitet til noen overnasjonale utenlandske organer.

Mitt parti Demokratene, som alltid setter Norge først, vil selvsagt opprettholde Norge som et fritt, selvstendig land — som er eid og styrt av Norges innbyggere. Vern om liv og trygghet for alle, vil sikre et samfunn preget av medmenneskelighet.

Norsk kultur skal videreføres og videreutvikles. På den måten vil vi styrke vår lokale og nasjonale identitet, og ta vare på vår viktige norske kulturelle arv.

Demokratene vil føre en meget restriktiv innvandringspolitikk, der grunnløse asylsøkere, kriminelle og lykkejegere, aldri innvilges opphold i Norge. Det må derfor, som en konsekvens av dette, være en selvfølge at alle utlendinger/innvandrere som har fått opphold i Norge, lærer seg norsk — og innretter seg etter norske lover og regler.

De innvandrere som begår kriminalitet, må selvsagt automatisk, statsminister Erna Solberg: uten opphold utvises fra Norge.

Demokratene vil at all lovgivningen i Norge skal være basert på vestlige, humanistiske og demokratiske prinsipper.

Demokratene vil derfor på det sterkeste motsette seg all annen lovgivning som er basert på noe annet enn: Kongerikes Norges Grunnlov, gitt i riksforsamlingen på Eidsvoll den 17.mai 1814, og med de endringer stortinget har vedtatt senest den 14. mai 2020.

Bare så det er sagt: Ja, jeg som sittende stortingsrepresentant for Frp i 1992, fulgte min overbevisning, hjerte og hjerne — da jeg stemte og talte mot EØS-avtalen/husmannsavtalen, som dessverre ble vedtatt av stortinget den 16. oktober i 1992 — med stemmetallene: 130 for og bare 35 imot.

Demokratene vil, som en konsekvens av dette, snarest mulig trekke Norge ut EØS, ACER og Schengen. Demokratene vil aldri delta i noen regjering, eller aktivt støtte opprettelsen av noen regjering, uten at folket blir spurt i en folkeavstemning: om vårt medlemskap i Schengen og EØS — og vi håper derfor at en slik folkeavstemning senest kan bli gjennomført sammen med stortingsvalget i 2021.

Følg oss