Norgesdemokratene
Demokratene — Nei til EU og EØS

Norge ut av EØS

EØS-avtalen ble Gro Harlem Brundtlands nødløsning da det norske folk, mot politikernes vilje, sa nei til EU for andre gang i 1994.

Dermed ble Norge en del av EU, men uten innflytelse på politikken vi påtvinges. Dette er udemokratisk og skadelig for Norges interesser. Derfor vil Demokratene jobbe for at Norge skal melde seg ut av det europeiske økonomiske samarbeidet (EØS).

Vi er ikke negative til handel med andre land, men prisen vi betaler for å være en del av EØS — er for høy.

Særlig sett fra den demokratiske siden: Norge har innført og iverksatt over 12.000 EU-direktiver. Ikke folkevalgte byråkrater i Brüssel kontrollerer i praksis hva som til enhver tid er gjeldende lov i Norge. Dette skaper tankeløshet i den norske politikken. Det vises til internasjonale konvensjoner og EU-direktiver, og politikerne slipper derfor å ta politisk ansvar for utviklingen i Norge. Et ferskt eksempel er NAV-skandalen: hvor EU-regler satte norsk praksis til side. Et annet eksempel er den påståtte flyktningekrisen: hvor Tyskland, med Merkel i spissen, bidro til en katastrofal utvikling som helt sikkert vil prege Europa i generasjoner fremover.

Nå settes presset inn mot de få landene som sa: “takk, men nei takk”. Ungarn og Polen skal straffes fordi de ikke ønsker å oversvømme landet med migranter. Merkel inviterte til fest, men vil at alle skal dele på regningen — selv de som ikke ville delta på festen.

EU presser frem mange løsninger som ødelegger norske interesser.

Noen som kan nevnes, er ACER, jernbanepakken og klimamål. Nå vil EU bygge opp egne militære styrker (EDF). Fremskrittspartiet stemte for at Norge skal delta, og sikret dermed flertall på Stortinget, men å oppfylle våre forpliktelser overfor NATO, ser ut til å være en umulig oppgave.

Nylig kunne vi lese at: “et flertall av nordmenn ønsker å beholde EØS-avtalen”, og dette er ikke så overraskende: gitt all feilinformasjon folket blir foret med. “Vi er avhengig av eksporten” sies det.

EØS fremstilles som eneste mulige måte for å få solgt våre varer utenlands. Dette stemmer ikke.

Hvis vi trer ut av EØS-avtalen, gjenopprettes vår frihandelsavtale med EU. EU er helt avhengig av våre viktigste eksportvarer: særlig olje, gass og strøm. Det spekuleres i om det kan bli en ekstra toll på foredlet fisk, men dette utgjør kun ca. 20 % av vår fiskerinæring: i området 20 milliarder kroner brutto årlig.

Alle slike detaljer vil bli avklart i forhandlinger. Hvis de legger toll på våre fiskeprodukter, så kan vi svare med å legge toll på f.eks. biler fra EU, som er en stor og viktig næring særlig i Tyskland.

Dessuten: hvor skal EU hente fisken sin fra, om ikke fra Norge? EU er avhengig av å importere fisk.  EUs fiskeindustri er i krise. Det er kostbart å importere fisk fra f.eks. Chile; og i verste fall: hvor mye vil toll på foredlet fisk koste oss? Neppe like mye som de 8,5 milliarder kroner som Norge bidrar med til EU hvert eneste år.

Samtidig snakker vår utenriksminister ned handelsavtalen med Storbritannia, før avtalen er ferdig forhandlet. Hun ser derimot positivt på EUs globale ambisjoner.

Hvis vi står utenfor EØS, kan vi i langt større grad sikre interessene til de vi burde jobbe for: Det norske folket. Selvsagt skal vi la folk komme hit for å jobbe, men vi trenger ikke gi hele Europa et sugerør inn i rause velferdsgoder. De aller fleste velferdsgoder bør forbeholdes norske statsborgere, og andre som har betalt skatt nok til at de har bidratt til finansieringen.

Allerede nå må vi legitimere oss når vi reiser rundt i Europa — mye på grunn av terrortrusselen som følge av den massive innvandringen, særlig fra muslimske land. Å vise frem passet når vi en gang kan reise fritt igjen, er ikke et stort offer. De fleste hotell og flyplasser forlanger pass uansett.

Utenlandsstudenter fungerer fint i USA og Australia, og det er ingen grunn til at dette skal bli et problem i Europa — selv om vi går ut av EØS. Bedrifter over hele Europa er interessert i de beste arbeidstagerne, så det er liten grunn til at EU vil skape problemer når det gjelder utveksling av kompetanse.

Det viktigste er å bevare det nasjonale demokratiet. Grunnloven må styre Norge, og Nei til EU har forsøkt å saksøke staten fordi de anser EØS-avtalen som grunnlovsstridig.

Demokratene ønsker en politikk av nordmenn, for nordmenn.

Arbeidsinnvandring skal tjene norske interesser. Utenlandske studenter skal betale for seg, slik norske studenter må i utlandet. Gjensidighetsprinsippet skal gjennomsyre alt samarbeid med EU.

Vi ønsker et levende, nasjonalt demokrati — med sterkt fokus på lokaldemokratiet. Vi ønsker at Norge selv bestemmer hvem som skal få slippe inn i Norge. Vi vil forkaste alle uønskede direktiver pålagt oss av en fremmed makt uten norsk innflytelse.

Derfor sier Demokratene: Norge ut av EØS!Nyhetsbrev!

Ikke glem å melde deg på vårt nyhetsbrev.
Første utsending skjedde i midten av november 2020.

Følg oss