Norgesdemokratene
72528731

«Rasisme er i smal betydning oppfatninger, holdninger eller handlinger, som deler mennesker inn i påståtte «raser», hvor noen hevdes å være mer verdifulle enn andre.

Jeg har lenge vært engasjert i politikken i Norge. Jeg har vært medlem av politiske partier og har hatt en lang pause i fra politikken. Men fellestrekkene er ikke til å komme unna. Jeg har hele tiden blitt fortalt jeg må være en rasist.
Men hva betyr egentlig ordet «RASIST»?
Definisjonen på ordet rasist er dette i følge Store Norske Leksikon:

«Rasisme er i smal betydning oppfatninger, holdninger eller handlinger, som deler mennesker inn i påståtte «raser», hvor noen hevdes å være mer verdifulle enn andre.

I dag brukes begrepet rasisme også i vid betydning om flere former for etnisk diskriminering som ikke nødvendigvis bygger på forestillingen om «menneskeraser», men som også skjer på basis av andre kjennetegn som nasjonalitet, utseende, kultur eller religion.

Den historiske bakgrunnen for begrepet rasisme er at det tidligere var vanlig å dele inn menneskeheten i ulike «raser». Dels skjedde dette ut fra fysiske kjennetegn som hår- hud- og øyenfarge og kroppshøyde. Ofte ble det også gjort feilaktige koblinger mellom slike synlige trekk og mentale egenskaper, som moral og intellekt. Det la grunnlag for den rasistiske oppfatningen at det finnes ulike menneskeraser med ulik verdi.»

https://snl.no/rasisme

Så, hvordan kan det ha seg at enkeltindivider kan kalle andre for rasist, bare fordi man ikke deler den generelle oppfatningen? Det står ingenting i definisjonen at hvis man er medlem av et politisk parti som ikke svarer til den generelle oppfatningen at man da er per definisjon en rasist.
Som medlem i Demokratene og leder for lokallaget Demokratene Orkland, er jeg per definisjon ikke rasist. Jeg er overhodet ikke rasist, men jeg tenker også at de som kaller meg rasist også driver aktivt med daglig diskriminering.

Mange av de individer som vil kalle oss medlemmer i Demokratene for rasister er jo ikke det spor bedre selv, for det som er like ille som å kalle andre for rasist er faktisk å diskriminere. Men det vil de selvfølgelig ikke høre snakk om. Hvis jeg som stolt borger av mitt land Norge, har lyst til å være med å bidra til forandringer i vårt demokratiske samfunn, så viser jeg mitt engasjement ved å delta på en traust og saklig måte, uten å gå etter spesifikke grupper eller minoriteter, og siden Norge liker å se på seg selv som demokratisk og et rettferdig land, så er det min plikt å forsvare våre verdier som borger av det norske samfunnet. Vi lever da tross alt i 2020 og ikke begynnelsen av 1900 tallet.

Det virker som at det er greit for alle andre å kalle oss rasister, bare fordi vi ser urettferdighet i samfunnet, men det er ingen som tar til ordet for alle de som diskriminerer oss….. Så til alle dere som forstår seg på alt…. Før dere i det hele tatt våger å diskriminere oss, så tenk litt på dette…. Er det rett at dere kan diskriminere oss bare fordi vi er demokrater og engasjerer oss…..Nyhetsbrev!

Ikke glem å melde deg på vårt nyhetsbrev.
Første utsending skjedde i midten av november 2020.