Norgesdemokratene
Migranter

Jeg føler meg totalt sviktet. Sviket kommer i aller høyeste grad fra politikere, internasjonale, nasjonale, lokale — og folk som myser mot virkeligheten, med øynene halvt lukket.

Jeg tror veldig mange av dere forstår hva som er i ferd med å skje, men dere håper det går over. Ingenting vil gå over av seg selv. Det må kjempes for — hver eneste dag! Vi må faktisk tørre å innse hva som er problemet.

Det skal ikke gis asyl til de som kommer hit til Norge etter at de har passert andre land. De skal søke asyl i første og beste land, som er trygt for dem å være i.

Det skal ikke gis norsk statsborgerskap til dem: for de skal kun være her til det er trygt med retur til hjemlandet.

For de svært få asylsøkerne som vil få innvilget rett til opphold i Norge, gjelder følgende: Det utstedes oppholdstillatelse som bare skal kunne gis 2 år om gangen. Fornyelse av søknad om opphold kan bare innvilges dersom søkeren følger nødvendig integrasjonskurs og ikke bryter norsk lov.

I integrasjonsprogrammet skal asylsøkeren lære norsk språk og lære om norsk kultur, demokrati og samfunn. Prøve må bestås før statsborgerskap kan innvilges.

Blir det mulig å reise hjem til flyktningens hjemland i løpet av de første 10 årene, skal flyktningen reise hjem igjen.

Demokratene vil stoppe migrasjonen fra islamske kulturer. Islam, i henhold til originalkildene Koranen og Sunna, er ikke forenlig med et åpent demokrati med ytrings-og trosfrihet, og utsatte minoriteter.

De demografiske konsekvensene med islamsk innvandring er enorme, og Demokratene er bekymret for segregering og fremvekst av parallellsamfunn spesielt i byene våre.

Demokratene vil prioritere kristne og andre minoriteter som ikke utgjør en trussel mot norsk kulturidentitet, norsk kulturtradisjon, demokrati og ytringsfrihet.Nyhetsbrev!

Ikke glem å melde deg på vårt nyhetsbrev.
Første utsending skjedde i midten av november 2020.