Norgesdemokratene
Ikke asyl i Norge

Ikke asyl i Norge

Det skal ikke gis asyl til de som kommer til Norge etter å ha passert flere andre land.

Det skal ikke gis asyl i Norge til de som har reist gjennom andre land!De skal søke asyl i første ankomstland som er trygt for dem å være i.

Det skal heller ikke gis norsk statsborgerskap: de skal kun være her til det er trygt med retur til hjemlandet.

For de svært få asylsøkerne som vil få innvilget rett til opphold i Norge gjelder følgende: Det utstedes oppholdstillatelse som kun skal gis 2 år om gangen.

Blir det mulig å reise hjem til flyktningens hjemland i løpet av de første 10 årene, skal flyktningen reise hjem igjen.

Demokratene vil stoppe migrasjonen fra islamske kulturer. Islam, i henhold til originalkildene Koranen og Sunna, er ikke forenlig med et åpent demokrati — med ytrings- og trosfrihet, og med utsatte minoriteter.

De demografiske konsekvensene med islamsk innvandring er enorme, og Demokratene er bekymret for segregering og fremvekst av parallellsamfunn — spesielt i byene våre.

Hva angår mottak av kvoteflyktninger, vil Demokratene prioritere kristne som ikke utgjør en trussel mot norsk kulturidentitet, norsk kulturtradisjon, demokrati og ytringsfrihet.

Jeg tror veldig mange av dere forstår hva som er i ferd med å skje, men dere håper det går over. Lite går over av seg selv. Det må kjempes for — hver eneste dag!

Ja, vi må faktisk tørre å innse hva som er problemet med den hodeløse innvandrings og flyktningpolitikken som stortinget og den norske regjeringen fører i dag.

Nok er nok – og nå vil jeg på Stortinget for å rydde opp!Nyhetsbrev!

Ikke glem å melde deg på vårt nyhetsbrev.
Første utsending skjedde i midten av november 2020.