Norgesdemokratene
Ukultur

Vi har samlet masse saker fra de siste årene, men vi mangler identiteten til mange gjerningsmenn og ofre. Vi håper at dere som vil hjelpe oss med dette kan ta kontakt på saker@demokratene.no

Demokratene skal arrangere flere foredrag og skrive artikler om innvandrer-kriminalitet.

Kultur og ukultur

Det er fordeler og ulemper med innvandring. Det kommer ca. 30.000 flyktninger og asylsøkere til Norge hvert eneste år. Totalt sett kommer det altså en småby hvert år. Over 1/3 av disse kommer som familie-gjenforening. I praksis betyr det at denne delen av innvandringen vil øke. 

Innvandring koster, og politikerne må naturligvis frata nordmenn disse pengene for å betale gildet. Pensjonistene, og de som er avhengige av helsevesenet, merker det godt. Man kan ikke bruke pengene to ganger: har du drukket opp taxi-pengene, ja da må du gå hjem, uansett hvor langt det er. Å haike er ikke lenger å anbefale.

Det sier seg selv at innvandring gir utfordringer i form av tolker, bolig, mat, klær, transport, barnehage, skoleplasser, morsmålsundervisning, lege, mental helse — og arbeid. Få av de som kommer har høyere utdanning, om noen i det hele tatt. Endel av de som kommer tilpasser seg bra, men vi har mange som ikke ønsker å tilpasse seg: de ønsker å leve som de gjorde der de kom fra, men med norske velferdsordninger. 

I tillegg kommer kulturell tilpasning. Sammen med innvandrerne kommer deres kultur: som nissen på lasset. Det er jo ikke slik at de kaster av seg åket fra sin dysfunksjonelle kultur i et dysfunksjonelt land — og med åpne armer tar imot den kulturen, som gjennom tusener av år har skapt det Norge vi har i dag: verdens beste land å leve i.

Det er mange bra innvandrere som kommer, men vi kan ikke ta imot flere enn de vi greier å assimilere. Vi trenger at de som kommer hit ønsker å bli her, fordi de ser at vår kultur er langt bedre enn deres egen. Vi trenger de som innser at vi har en omtenksom og hyggelig kultur, som ønsker å ta vare på folk; ikke hugge hender og hode av dem. De som ønsker at Islam og Sharia skal bestemme i landet, må vi sende i retur så fort som mulig.

Pressen og myndighetene dekker over dette

Demokratene våger å si at innvandrere er overrepresenterte i volds- og overgreps-saker. Derfor ønsker vi å finne ut av hvor stort problemet er her i landet. For å løse ethvert problem, er det viktig å vite at det eksisterer et problem, hvor omfattende det er, hva/hvem det involverer og hvorfor det oppstår. 

Statistisk Sentralbyrå (SSB) har statistikk over mye, og de bruker kategoriene 1., 2., og 3. generasjons innvandrer. Første generasjon er de som kom til landet, 2. generasjon er deres barn, og 3. generasjon er de som har to foreldre født i landet.

Kultur sprer seg gjennom familier og nabolag, og stopper ikke ved nye generasjoner. Noen kulturer normaliserer seg andre gjennom generasjoner, andre blir verre enn de var da de kom hit. Hos noen skjer det en radikalisering fordi de føler de mangler røtter og egen identitet. Dette skjer særlig hos 2. og 3. generasjon. SSB har i praksis ikke statistikk over 3. generasjon, fordi de er født i Norge, og derfor pr. definisjon norske.

Pressen kaller seg den fjerde statsmakt. De sa tidligere at de var folkets vaktbikkje, som skulle si ifra om noe gikk i gal retning, og med et spesielt fokus på at politikerne gjorde jobben sin. vi har brukt mye tid på å grave i dette de siste ukene, og det vi ser er at det foregår en kontinuerlig tåkelegging fra både myndighetenes side, og fra pressen. De ønsker ikke at vi skal kunne se hvor mange innvandrere det dreier seg om i kriminalitets-statistikken.

Det vi opplever, er at pressen aktivt unnlater å skrive om opphavsland og identitet til både gjerningspersoner og ofre. Ofte er det kreative omskrivelser fra pressens side: gjerningsmann fra Valdres, nordmann, svensk mann, etc. Konfrontert med dette, forsøker de å få oss til å forstå, at det ikke er viktig for sakens innhold om han fra Valdres som drepte noen med kniv, faktisk kom fra Afganistan før han endte opp i Valdres, og at svensken for et par år siden kom fra Marokko, og drepte sin nye norske kjæreste.

Selv billedbyråene og Google manipulerer og saboterer virkelighetsoppfatningen vår. Prøv å søke på crime free pics på Google, og se hvor mange fargede gjerningsmenn du finner.

Vi har samlet masse saker fra de siste årene, men vi mangler identiteten til mange gjerningsmenn og ofre. Vi håper at dere som vil hjelpe oss med dette, kan ta kontakt på saker@demokratene.no