Norgesdemokratene
Burka på stranden.

Nei til Islam i Norge

“Imamen i Odense, Abu Bashar, følger kun skriftene – akkurat som de andre sunniislamske imamene, være seg her i Norge eller andre europeiske land.”

Hege Storhaug, i Human Rights Service, har den 26. september 2020 skrevet en sak som viser hvor systematisk blodig urettferdig kvinner blir behandlet i Islam.

Nå legges den historiske kontrakten, utformet av imamen, på bordet i full offentlighe. Avsløringen viser til fulle hvor nedrig islam er i forhold til kvinner. Stort tydeligere kan det ikke demonstreres, og derfor koker det i dansk toppolitikk.

Her er (sharia-) innholdet i kontrakten, som er stemplet godkjent av Familie Fonden knyttet til den aktuelle moskeen, og som en kvinne ble bedt om å signere for å kunne få skilsmisse:

Hun skal betale 75.000 kroner til ham. Dette motsvarer brudeprisen han ga for henne.

Hvis hun gifter seg med en annen, mister hun retten til omsorg for barna.

Hvis hun flytter lengre enn 13 mil fra Vollsmose, der ektemannen bor, mister hun retten til omsorg for parets barn.

Hvis hun oppfører seg på en måte slik at hennes eller familiens ære blir krenket, mister hun retten til omsorg for parets barn.

Hun skal skriftlig bekrefte at hun vil lære barna koranen, det arabiske språket og at de skal be fem ganger om dagen, ellers annulleres skilsmissen.

Hvis hun blir alvorlig psykisk syk, mister hun omsorgen for barna.

Hvis hun blir fysisk syk og for eksempel trenger rullestol, mister hun omsorgen for barna.

Hvis hun slår barna eller ikke gir dem mat, mister hun omsorgen for barna.

https://www.rights.no/2020/09/dokumentet-som-avkler-at-islam-ikke-horer-hjemme-hos-oss/

Islam hører ikke hjemme i Norge.

Det er en kvinneundertrykkende og diktatorisk religion. Alle ikke-muslimer skal omvendes eller drepes. Et av de mest aktivt feil-siterte vers i Koranen er:

Nei til Islam i Norge

“whosoever killeth a human being

for other than manslaughter, it shall be as if he had killed all mankind”


Dette høres jo veldig greit og rettferdig ut i våre ører, men det er ikke hele verset:

“whosoever killeth a human being for other than manslaughter or corruption in the earth, it shall be as if he had killed all mankind […] The only reward of those who make war upon Allah and His messenger [Mohammed] and strive after corruption in the land will be that they will be killed or crucified”
Koran 5:32 – 5:33

Corruption, i denne sammenhengen, betyr rett og slett: å gjøre eller bidra til noe som hindrer, eller forsinker, utbredelse av Islam som en religion for hele verden.


Fra programmet til Demokratene:

14.3 Islam
Demokratene tar sterk avstand fra Islam som en politisk retning og ideologi. Islam er ikke bare en åndelig religion, den domineres av en politisk ideologi som bl.a. truer trosfriheten, da det er et uttalt forbud i Islam mot å forlate troen eller konvertere til en annen religion. I mange muslimske land er det dødsstraff for å konvertere til for eksempel kristendom.

Demokratene mener det er nødvendig å adressere disse utfordringene som en del av kampen for å bevare Norge som et land med humanistiske og kristne verdier. Dersom det ikke tas skritt for å stanse den muslimske innvandringen til Norge, vil Norge få et flertall av muslimske innbyggere innen overskuelig fremtid. Norge vil bli et islamsk land og vil fullstendig endre karakter dersom denne innvandringen ikke stoppes.

Framveksten av islamistiske miljøer i Norge har også økt terrorfaren, da enkelte muslimske talsmenn åpent har hyllet islamsk terrorisme og kommet med dårlig skjulte trusler mot norske borgere.


Richard

Richard Krogstad
Styremedlem i Demokratene

Følg oss