Norgesdemokratene
Graffiti

Barna unngår sentrum på ettermiddag og kveldstid

Vi har ikke behov for å fø på mennesker som ikke viser evne til å integrere seg. Dette er vårt land, vi skal bestemme — og slik skal det fortsette å være.

Når jeg får bekreftet tidlig på morgenen av en forelder, at barna deres unngår sentrum på ettermiddag og kveldstid, grunnet et tøft miljø. Skal vi finne oss i dette?

Barn nede i 11 årsalderen bærer kniv i Sandefjord sentrum. Dette er kun litt av hva som skjer i byen vår.

Hva som skjer på byens videregående skole, er ting dere bare kan drømme om i deres verste mareritt. Dette er ting som blir dysset ned av skoleledelse og andre ansatte. Er det riktig måte å hjelpe til på, ved å tie det i hjel?

Demokratene fikk dessverre ikke nok stemmer til å få plass i bystyret ved siste kommunevalg. Det er virkelig synd, for vi er åpne nok i synet på hvor problemene i byen ligger.

Kommer vi inn på stortinget ved neste års valg, kan jeg med hånden på hjertet si at vi kommer til å kjempe hardt for å sikre det norske folk en tryggere hverdag.

Vi ønsker å bekjempe utviklingen vi ser blant våre nye gjesters oppførsel: rett og slett stoppe denne destruktive utviklingen. Kanskje det er på tide at kommunene blir pålagt å betale for alle asylsøkere de ønsker å ta i mot selv? Nå klarer de ikke engang å hjelpe de som er født og oppvokst her.

— Så tilbake til det jeg startet innlegget mitt med: utviklingen vi ser blant våre innvandrerbarn/unge.

For hver eneste gang deres barn ikke er lovlydige, bør det føres et register på disse familiene, både hos politiet, NAV og barnevern. Der bør det i samarbeid mellom disse etatene utarbeides en plan for hvordan det skal gjøres videre forebyggende arbeid.

Etter 2. gangs ulydighet bør det komme et varsel om at det er fare for stopp i utbetalinger av offentlige ytelser. 3.gangs overtredelse reduserer ytelser til kun livsopphold, som husleie, strøm og matkuponger. Dette vil være effektivt, fordi at med de enorme summene som blir utbetalt til dem hver måned, er dette noe de faktisk vil forstå.

Hvis ikke dette fungerer, bør retur for hele familien være et bra alternativ.

Nok er nok nå!

Vi har ikke behov for å fø på mennesker som ikke viser evne til å integrere seg. Dette er vårt land, vi skal bestemme — og slik skal det fortsette å være.