Norgesdemokratene

Nok er nok!

Nok er nok! NRK skriver...Nok er nok!

Jeg kan aldri godta at flere ti-talls milliarder hvert år bare i bistandspenger sendes ut av Norge til fremmede folk og land der pengene forsvinner til: Diktaturer, kvinneundertrykking, død, krig og korrupsjon, samtidig som storting og regjering lar våre egne innbyggere dø av sykdom når det finnes mulighet for å redde dem.

NRK skriver om en kvinne fra Tromsø, Elisabeth, som fikk en alvorlig kreftdiagnose sist desember, med beskjed om at det eneste hun kunne tilbys var lindrende behandling i påvente av døden. Legen sa rett ut at det ikke var mulig å behandle henne som følge av kreftens posisjon og aggressivitet.

Kilde: https://nrk.no/tromsogfinnmark/fikk-dodsdom-i-norge_-men-ble-kreftfri-i-usa-_-na-kjemper-hun-for-etterbehandling-1.15018044

Kvinnen ville imidlertid ikke gi opp og fant en behandling i USA. I januar, med hjelp av venner, familie og sine egne penger dro hun for behandling i New York. Fem måneder senere har behandlingen i USA gitt resultat, kvinnen er nå kreftfri. Hun trenger allikevel over 1.5 millioner kroner til etterbehandling med protonstråling.

Skandalen er at dette sier Norge og norske politikere nei til. Jeg vil derfor tilbake på stortinget i 2021, for å sikre det norske folk en kraftfull stemme som alltid vil sette: Det norske folk og Norge først i alt jeg gjør politisk. Nok er nok!

 
 
 
Vidar Kleppe - Demokratene
Vidar Kleppe
Politisk nestleder i Demokratene

Publisert av Tor-Andre Hopen
Følg oss på facebook Nok er nok!

 
 
Politikk Konservatisme Nasjonalisme Valg2021 Valg2023 Stortingsvalg Fylkestingsvalg Kommunevalg EØS EU ACER Schengen NeiTilEU NeiTilEØS NeiTilSchengen NeiTilACER Innvandring Islam StoppIslam #