Norgesdemokratene

Demokratene vil fjerne egenbetaling på sykdom for det norske folk.

Demokratene vil fjerne egenbetaling på sykdom for det norske folkDemokratene vil fjerne egenbetaling på sykdom for det norske folk.

Demokratene tror ikke på kommersialisering og økte egenandeler innenfor helsesektoren. Vi vil gå motsatt vei. Vi vil investere i de offentlige sykehusene, i helsearbeidere, nye bygg og moderne utstyr – dette for å møte fremtidens utfordringer innenfor hele tiltakskjeden i helsesektoren med den beste kompetanse og innsikt – som redder liv. Kommersialisering og økte egenandeler er minst to skritt på vei mot et samfunn der penger til slutt blir viktigere enn helse og menneskeliv.

I de aller fleste land er det en stor sammenheng mellom hvor mye du som pasient betaler selv og hvor god behandling du får. I Norge har vi heldigvis satset på fellesskapet gjennom folketrygden og like rettigheter til helsetjenester til det norske folk. Derfor må det det snarest bli slutt på at stortinget årlig sender ut flere ti-talls milliarder til muslimske og andre land som ikke liker: demokrati, Norge og nordmenn.

Demokratene har som mål når vi kommer på stortinget i 2021 å fjerne all egenandel på reseptbelagte medisiner for det norske folk. Dette gjelder selvsagt også den nyeste kreftmedisinen som lindrer, gir økt livskvalitet og redder liv. Og bare så det er sagt: ved medisinsk behov for briller eller linser så må dette falle inn under egenandelstaket og refusjonsordningene i helsesektoren.

Vi vil også ha gratis tannhelsebehandling fram til 21 år og innføre skjermingsordninger på tannhelseutgifter til personer med svak økonomi og dårlig tannhelse, med egenandelstak. Tennene er faktisk en viktig del av kroppen selv om ikke stortingspartiene har skjønt dette. Demokratene vil fortsette å jobbe for å forbedre ordningene for refusjon gjennom folketrygden til det norske folk som lider av ulike sykdommer.
Nok er nok!

 
 
 
Vidar Kleppe - Demokratene
Vidar Kleppe
Politisk nestleder i Demokratene

Publisert av Tor-Andre Hopen
Følg oss på facebook Demokratene vil fjerne egenbetaling på sykdom for det norske folk.

 
 
Politikk Konservatisme Nasjonalisme Valg2021 Valg2023 Stortingsvalg Fylkestingsvalg Kommunevalg EØS EU ACER Schengen NeiTilEU NeiTilEØS NeiTilSchengen NeiTilACER Innvandring Islam StoppIslam #