Norgesdemokratene

NAV på godt og vondt

NAV på godt og vondtNAV må bli bedre i møtet med brukerne.

Det har stormet mye rundt NAV den siste tiden, og til tider veldig ensidig kritikk rettet mot NAV. Klart rett skal være rett og folk skal ikke dømmes på feil grunnlag, men det er også nok av eksempler på mennesker som bevisst utnytter og svindler til seg økonomiske ytelser de slett ikke har rett til etter NAV sitt regelverk.

De som er ansvarlig for NAV-skandalen er i bunn og grunn de samme personene som i sin tid signerte EØS-avtalen. Jeg mener de ansvarlige politikerne som signerte EØS-avtalen har gjort dette mot folkets vilje og dermed avgitt nasjonal suverenitet og styringsrett til EU. På mange måter er EØS-avtalen verre en da Norge var i union med Sverige.

Men tilbake til NAV – jeg personlig har hatt mitt dypdykk inn i NAV. Det var en turbulent reise med mange nedturer, men også noen gode opplevelser.

Jeg jobbet i en bedrift som ble veldig psykisk belastende for meg. I 15 år holdt jeg fast på jobben, og i løpet av disse årene fikk jeg en del «fysiske plager». Veldig dumt å jobbe så hardt at man bryter ned kroppen, men jeg ville ikke vedkjenne meg at problemene satt i hodet, og det føltes derfor mye lettere å gå til legen med «ryggproblemer» istedenfor å vedkjenne meg at jeg hadde psykiske utfordringer. Men for å gjøre en lang historie kort. Etter 15 år var jeg så langt nede i «kjelleren» at jeg måtte inn i NAV-systemet.

Om det hadde vært en tøff reise i arbeidslivet, så ble mitt møte med NAV en turbulent reise som jeg ikke unner noen å oppleve.

Du er dessverre så avhengig av å treffer de rette personene som jobber i NAV. Det nemlig en del NAV-ansatte som har en holdning som ikke er positiv for deg. Det er ikke lett for en som er «ødelagt» og møte saksbehandler i NAV som ser ned på deg og fokuserer på at jeg hadde jobbet i så mange år at det burde ikke være noe problem å gå tilbake til arbeidslivet. NAV evnet ikke å se at fortiden min i arbeidslivet ikke var gjeldende med mitt sykdomsbilde.

Etter noen runder med veldig dårlige møter med NAV, ble jeg bare sykere og sykere. Jeg innså til slutt at jeg ikke hadde annet valg enn å informere saksbehandleren min om at behandlingen jeg fikk hos NAV bare gjorde meg sykere – ja faktisk så syk at fikk psykiske reaksjoner bare ved å se selve bygningen NAV holder til i. Til alt hell ble jeg etter denne episoden behandlet langt bedre hos NAV, jeg fikk ny saksbehandler som faktisk evnet å mitt sykdomsbilde og derfor behandlet meg med respekt og medmenneskelighet. Jeg fikk midler til å ta en ny vei i yrkeslivet.

Det viste seg imidlertid at den nye jobben ble en ny nedtur for meg da de psykiske utfordringene fortsatte. Jeg måtte derfor slutte også i denne jobben. Jeg var på dette tidspunktet så mentalt sliten at jeg ikke orket å på nytt oppsøke NAV med fare for gjentagende dårlig behandling.
Jeg valgte derfor heller å forsøke meg som selvstendig næringsdrivende hvor jeg holdt ut i noen år. Jeg var i realiteten 100% arbeidsufør samtidig som jeg brukte 400.000 av egne sparepenger for å drifte min egen bedrift.

Fornuften seiret til slutt og ny runde med NAV ble dermed et faktum. Jeg var veldig skeptisk i starten, men møtte denne gangen mange positive mennesker både hos NAV og hos bedriften som utredet min arbeidsevne. Jeg er i dag veldig takknemlig for den hjelpen jeg til slutt fikk hos NAV, som denne gangen evnet å se mitt hele sykdomsbilde og behov i nåtid.

I dag er  jeg delvis ufør og har lært meg å bruke den livserfaringen jeg fikk med NAV-systemet.

Ett lite råd på veien til alle dere som i dag sliter med NAV-systemet. Alle har sterke og svake sider, men fokuser på de sterke sidene du har og forsøk å ta tilbake styringen over eget liv. Det er du selv som vet best hva du kan klare og ikke klare i arbeidslivet – ikke saksbehandleren hos NAV som sitter på den andre siden av bordet.

Demokratene i Stjørdal mener at alle NAV-ansatte må bli bedre i møtet med brukerne sine. Demokratene mener derfor at alle ansatte i NAV må gjennomføre et obligatorisk kurs i hvordan NAV på en god og medmenneskelig måte møter sine brukere. Mange som av ulike årsaker er nødt til å søke hjelp hos NAV, har gjerne sammensatte og komplekse behov og sykdomsbilder. Vi er alle forskjellige, vi har alle ulikt utgangspunkt i livet, ulik livserfaring og arbeidserfaring, ulike utfordringer og ulike behov for oppfølging og hjelp fra NAV.


Tore Eidsaune - Demokratene Stjørdal
Tore Eidsaune
Leder Demokratene Stjørdal


Følg oss på facebook NAV på godt og vondt


#Valg2019 #Valg2021 #Valg2023 #Stortingsvalg #Fylkestingsvalg #Kommunevalg #Trøndelag #Stjørdal #Stjørdalsøra #Værnes #Hell #Skatval #Hegra / Publikasjonsansvarlig Tor-Andre Hopen