Demokratene Norge

Sentralstyret har nedsatt en programkomite

Sentralstyret har nedsatt en programkomite

Demokratenes sentralstyre har nedsatt en programkomite bestående av Christen Krogvig (leder), Bjørn Skagen og Børre Norland.

Komiteen skal legge frem forslag til endinger i landspartiets program for partiets landsmøte.

De som har forslag til endringer i programmet, kan sende disse til christen@demokratene.no

Forslagene må være komiteen i hende innen 31. desember.

Forslagene må ta utformes slik at det tas utgangspunkt i de eksisterende programmet. Tekst som foreslås strøket markeres med overstrykning. Forslag til ny tekst skrives med uthevet skrift.