Norgesdemokratene

Drittlei denne regjeringens klimavoodoo

Hadia Tajik (Ap) Palestinaskjerf«Jeg er drittlei denne regjeringens klimavoodoo», sier Hadia Tajik.

Når jeg så denne artikkelen i Dagbladet, øynet jeg for en gang skyld et ørlite håp om at Tajik skulle komme med noe vettugt å si, men håpet forsvant og endte opp med å kun være enig i en ting ─ nemlig overskriften. Jeg er som Tajik også «drittlei» av klimavoodoo, men da av helt andre årsaker enn Hadia Tajik.

Klima brukes som en melkeku av vår egen regjering , korrupte regimer og andre som har klart å få de snuskete fingrene nede i klimapengebingen.

Klimakvoter, CO²-avgifter og alle andre finurlige avgifter siden de startet med det på 80-90 tallet, har vært en stor bløff siden oppstarten. Mener det var Kristin Halvorsen som var finansminister da det ble tatt opp hvorfor ikke alle de milliardene som var betalt inn i klimaavgifter ble brukt til klimatiltak? Svaret var at da måtte de sette opp andre skatter og avgifter for å ha full dekning i statsbudsjettet.

Hadde man klart å få oversikt over alle pengene som er innkrevd som klimaavgifter og funnet ut hvor stor andel av dette som virkelig var blitt brukt til klimaformål, så ville svaret blitt nedslående og mildt sagt provoserende.

Jeg har ikke nok kunnskap til å ha en bastant mening om den globale oppvarminga er helt eller delvis menneskeskapt, men en ting står for meg helt krystallklart. Den massive befolkningsveksten er et problem i forhold til stadige økende forbruk og forurensning.

Imidlertid er det ingen penger å hente på å jobbe for reduksjon av befolkningsveksten eller å stille krav til de landene som virkelig forsøpler. I tillegg til at det ikke er penger å hente kan det også bety at vårt utvalg og behov reduseres kraftig dersom klimabløffen bli avslørt. Er det egentlig miljømessig og etisk forsvarlig å kjøre elbil når vi vet at det er barn på sultegrensen i Afrika som graver ut råstoffet til batteriene?

Så da vil jo ikke politikere snakke om det. For det kan bli så ubehagelig å gå mot den strømmen.

Skal vi ta debatten om klima må vi også ta debatten om de miljømessige utfordringene vi står ovenfor, snakke om helheten, som befolkningsvekst med økt forbruk og forsøpling, nedhogging av regnskoger, det enorme berget av plast i Stillehavet som i areal tilsvarer tre ganger arealet til Frankrike og sist men ikke minst elvene i Asia som går tett på grunn av plastforsøpling som dumpes i vassdragene.

Når skal vi begynne å snakke om de virkelige problemene og ikke minst begynne å rydde opp?

Tore Eidsaune - Demokratene Stjørdal
Tore Eidsaune
Leder Demokratene Stjørdal


Følg oss på facebook Drittlei denne regjeringens klimavoodoo


Publisert av Tor-Andre Hopen #Demokratene #Valg2019 #Valg2021 #Valg2023 #Stortingsvalg #Fylkestingsvalg #Kommunevalg #Trøndelag #Stjørdal #Stjørdalsøra #Værnes #Hell #Skatval #Hegra / Publikasjonsansvarlig Tor-Andre Hopen