Norgesdemokratene

Hvordan kan vi stoppe de planlagte bommene i Lillestrøm kommune?

Hvordan kan vi stoppe de planlagte bommene i Lillestrøm kommune?
Demokratene vil forhindre at det bygges bommer i Lillestrøm kommune.

I følge Motor.no planlegger myndighetene å bygge en ny bro over Glomma i Fetsund. Prosjektet skal koste 2,5 milliarder kroner, og drøyt halvparten av dette skal betales inn ved hjelp av bompenger.

Hvordan kan vi stoppe de planlagte bommene i Lillestrøm kommune?
Christen Krogvig er førstekandidat på Demokratenes liste til den nye storkommunen Lillestrøm som består av Fet, Skedsmo og Sørum.

Alle Norges bommer drar inn ca. 10 milliarder kroner pr. år. Å fjerne bommene vil derfor kreve statlige bevilgninger på ca. 10 milliarder kroner pr. år. Det tilsvarer under en prosent av statens inntekter, og det er det selvsagt fult mulig å dekke inn hvis stortingsflertallet vil. Det er mao. mulig å unngå bommene. Dersom den politiske viljen i Stortinget er til stede.

Det ville være enkelt for Stortinget å hindre bygging av disse (og andre) bommene. Men hva kan kommunestyret i den nye storkommunen Lillestrøm gjøre? En mulighet er selvsagt å at kommunestyret går inn for å beholde den gamle brua og ikke bygge en ny. Problemet med dette er at trafikkveksten vil skape køer på veiene.

Men hva er grunnen til at trafikken vokser så raskt? En viktig årsak er høy befolkningsvekst. Rikspolitikerne har åpnet grensene for masseinnvandring. Innvandringen resulterer i skyhøy befolkningsvekst. Og befolkningsveksten resulterer i økt trafikk. Den økte trafikken sprenger kapasiteten på den eksisterende brua. Og lokalpolitikerne igangsetter omfattende boligbygging. Nye boliger gir økt trafikk.

Norske myndigheter har anmodet kommunene på Romerike om å øke boligbyggingen for å muliggjøre masseinnvandringen. Men de sentrale myndighetene vil velte kostnadene ved befolkningsveksten over på innbyggerne i kommunene. Dette gjøres via mange ulike skatter- og avgifter. En av disse avgiftene er bompenger.

Jeg mener Lillestrøm kommune må kreve at innbyggerne skjermes for disse kostnadene. Det må blant annet skje ved å sikre at det settes av tilstrekkelige midler til at det kan bygges vei uten at det bygges bommer. Hvis de sentrale myndigheter nekter å etterkomme dette kravet må politikerne på kommunalt nivå bremse boligbyggingen slik at trafikkveksten også bremses. Så får vi klare oss med den broa over Glomma vi alle rede har.

Hvordan kan vi stoppe de planlagte bommene i Lillestrøm kommune?
Faksimile fra Motor.no.

 

Hvordan kan vi stoppe de planlagte bommene i Lillestrøm kommune?
En liten del av regningen for innvandringen kommer i form av bompenger. Faksimile fra Finansavisen 4. november 2015.

Christen Krogvig