Norgesdemokratene

Vindmøllene gir dyrere strøm for forbrukerne

Vindmøllene gir dyrere strøm for forbrukerne
Bilde fra Pixbay.com

I Demokratenes nye program heter det: «En større utredning fra Norges Miljøvernforbund dokumenterer at vindturbiner er ødeleggende for vår siste villmark – kysten. De reduserer arealet av inngrepsfrie naturområder, ødelegger verneverdig natur, utrydder fugle- og dyrearter, genererer helseproblemer, truer norsk reiselivsnæring, fører til utslipp av klimagasser og representerer dårlig samfunnsøkonomi Demokratenes vil av disse grunnene sette seg sterkt imot utbygging av nye vindturbinparker.»

Et lite påaktet poeng vedrørende vindmøllene er det som kalles «grønne sertifikater». På Wikipedia står det: «Grønne sertifikater er en støtteordning for utbygging av fornybar energi. I Norge trådte ordningen i kraft fra 1. januar 2012 da Elsertifikatloven begynte å gjelde, og den varer til og med 2021. Ordningen administreres av Norges vassdrags- og energidirektorat.

Ordningen pålegger strømleverandører å kjøpe elsertifikater. Disse sertifikatene utstedes av Norges vassdrags- og energidirektorat som i sin tur gir dem til selskap som har rettskraftige konsesjoner på å bygge fornybar energi. Slik skapes det en etterspørsel for utslippsfri energi i strømmarkedet.»

Strømleverandørene finansierer kjøp av disse sertifikatene ved å legge på strømregningene. Således blir strømmen dyrere.

Man kunne forsvart en slik ordning dersom den gav bedre miljø. Men mye av pengene som tas inn går til bygging av vindmølleparker. Mange av disse parkene er i Sverige. Og de produserer strøm for andre land enn Norge. Vindmøllene skjemmer ikke bare naturen og lager støy. De dreper også svært mange fugler. Og de dreper også fuglearter som vi har få av, og som jeg mener vi burde få flere av. Ikke minst ørner.

Vindmøllene innebærer med andre ord at strømmen til forbrukerne blir dyrere samtidig som vi ødelegger norsk natur. Snakk om omvendt kinderegg!

Christen Krogvig
Førstekandidat for Demokratene i Lillestrøm kommune.