Norgesdemokratene

Ny fylkesleder i Buskerud vil kjempe mot globalisering

Ny fylkesleder i Buskerud vil kjempe mot globaliseringDemokratene i Norge har fått ny fylkesleder i Buskerud. Han heter Cato Andre Berggrav Tansøy og er til daglig seniorkonsulent i Link Nordic AS. Berggrav Tansøy har lang politisk bakgrunn. Først som ungdomspolitiker i Florø Unge Høyre og styremedlem i Florø Høyre. Deretter som lokallagsleder for Svelvik FrP fra 2011 til 2013 og kommunestyre- og formannskapsrepresentant for Svelvik for FrP fra2011 til 2015, og medlem i en rekke råd og utvalg, samt styrerepresentant i kommunalt eide bedrifter.

Vi har spurt ham hva det var som fikk han til å si ja til verv i Demokratene i Norge?

«Jeg har alltid hatt en stor interesse for politikk, og jeg har hatt ulike verv i både Høyre og FrP.
Etter at FrP gikk inn i regjering følte jeg at partiet mistet sin «ånd» og kontakten med grasrota ble borte. Jeg valgte derfor, helt udramatisk vil jeg tilføye, å forlate FrP i 2015.

Jeg ser, i likhet med mange andre, en samfunnsutvikling både nasjonalt og internasjonal som bekymrer meg, og jeg ønsker å bidra samt arbeide aktivt for norsk og vestlig kultur og verdier.

Det finnes en rekke mindre partier som forsøker å fylle det tomrommet som oppstå etter at FrP gikk inn i regjering og fravek mange av sine grunnprinsipper og grunnverdier. Her ser jeg at Demokratene i Norge er det partiet som både har det beste programmet, og som har den største muligheten til å få reell politisk makt. Dermed var valget enkelt for meg, «svarer han.

– Du er familiefar, og en ganske allsidig person. Er det noen saker du brenner litt ekstra for?

– Ja, fremtiden for våre barn er for meg den viktigste drivkraften for å engasjere meg politisk.
Jeg ser med gru på hvordan sterke krefter både innenlands og i Europe, aktivt arbeider for å bryte ned vårt velferdssamfunn.Nasjonal stolthet, kulturarv og særegenhet viskes gradvis bort.

Vår forfedre har brukt århundreder på å bygge opp det samfunnet vi lever i, og det er skremmende å se hvordan mange av dagens politiske grupperingen, bevisst eller ubevisst, tillater at samfunnet forandres til det verre. Globalister kommer i mange former, fasonger og farger, og det er min overbevisning at Globalismen er en styggedom som og kan stoppes. Foreløpig er vi i Demokratene små, men vi må ikke glemme at partier som SD i Sverige, UKIP i UK, AfD i Tyskland og mange andre, startet som «vennegjenger». Mange lo av disse. Jeg tror ikke det er noen som ler nå.

– Kampen mot Globalismen er viktig for deg. Hva med saker innenlands i Norge, er det noe du spesielt brenner for her?

– Jeg er svært opptatt av å bevare kjernefamilien som institusjon. Dagens nymotens familiekonstellasjoner der kjernefamilien nedprioriteres bekymrer meg. Vår kristne kulturarv er også veldig viktig for meg å opprettholde.

Demokratene ønsker å begrense skatter og avgifter, og en av kjernesakene for partiet er kampen mot bompenger i Norge. Det er ille når man skal måtte bruke mangfoldige tusener i bompenger i året for å komme seg til og fra jobb. De ulike bilavgftene i Norge er mer enn høye nok!

Vi må ikke glemme at norske husholdninger er blant de med høyest gjeldsgrad i Europa. Vi i demokratene sier nei til alle former for skattlegging som svekker privatøkonomien for husholdningene.

Eiendomsskatt, arveavgift, fordelsbeskatning av bolig og alle andre skatter knyttet til husholdningenes privatøkonomi, ønsker Demokratene i Norge å fjerne/at forblir fjernet.

– Mange hevder at det er liten og/eller ingen forskjell på Demokratene og FrP. Hva er din oppfatning her?

– Demokratene i Norge er veldig tydelige på at vi ønsker å ta Norge ut av  EØS-avtalen og Schengensamarbeidet. Her har vi i det siste sett hvordan FrP har gått i knestående og bl.a. solgt ut Finanstilsynet til EU. Bortsett fra Senterpartiet, som tidligere gikk i samarbeid med globalistpartiet AP og dermed «glemte» sin EØS-motstand, så finnes det få andre stemmer mot norsk deltakelse i EØS og Schengen.

Tidligere nevnte bompenger og skatt for husholdningene er også områder der FrP har sviktet. Et parti som selger sine grunnverdier for taburetter/regjeringsmakt er etter mitt skjønn ikke seriøst, og er ikke et parti jeg ønsker å arbeide for. Jeg er som tidligere tillitsvalgt for Frp svært skuffet over partiet.


Det å la små ubetydelige særinteressepartier som V og KrF gang på gang få gjennomslag for sine saker, samtidig som man fraviker egne grunnverdier, er for meg fullstendig absurd.

– Stortingsvalget i årer om få måneder. Hvordan tror du Demokratene kan gjøre det i valget?

– En av forutsetningene for å gjøre det godt ved valg er å nå ut til velgerne med budskapet sitt. Premissene som er lagt av bl.a. statskanalen NRK for å få delta på riksdekkende TV-debatter er at man stiller stortingsliste i samtlige norske fylker. Jeg er overbevist om at det politiske vakuumet som finnes på høyresiden, lett kan fylles av Demokratene så fort velgerne ser hva partiet står for.

Jeg er veldig optimistisk frem mot valget, og vil (selv om det er tidlig) benytte anledningen til å ønske alle Godt Valg.»