Norgesdemokratene

Bystyremedlem i Sandens har nå meldt overgang til Demokratene.

P15218706_10153911542426227_448505697_nål Andor Østvold, Uavhengig bystyremedlem i Sandnes, har nå meldt overgang til Demokratene, og vil fra nå av føre Demokratenes politikk i Sandnes bystyre i inneværende periode 2016 – 2019.

Han gikk til valg for Frp, men fant raskt ut at dette var et samarbeide som ikke stemte til forventningene han hadde etter Frp har blitt et 180 graders parti som viste store mangler på deres politikk i sin utførelse etter de kom i regjering.

Pål Andor er også for at vi ikke skal privatisere bort ressursene våre, (ikke selge gullhøna) og i hvert fall ikke avgi suverenitet til EU/EØS. Han er også imot privatisering av statlige bedrifter som er gode inntektskilder til staten. Spesielt på basale viktige samfunnsviktige funksjoner. Som energi og fornybare ressurser.

Pål Andor er også for bærekraftig innvandring, og ikke misbruket av asylinstituttet som praktiseres i dag. Det er forskjell på flyktning i etterkrigsårene når denne regelen ble laget i 1948, enn nå der enhver flyktning har smarttelefoner og fungerer som fortropper for horder med velferds flyktninger. Pål Andor er for en streng men rettferdig flyktningpolitikk. Dette er i tråd med Demokratenes synspunkter.

13076772_526600957464990_1380699515838317321_n

Pål Andor, hadde et halvt års opphold i Kystpartiet, og med stor innsats hjalp han dem med rekrutering av medlemmer og større oppslutning. Men da det ble landsmøte i oktober 2016, så ble det valgt inn ett nytt partistyre, som Pål Andor ikke synes ville kunne føre Kystpartiet videre. Det blir for mye fokus på små kystnære oppgaver og for lite definert samlende politikk for landet.

Pål Andor Østvold, har lenge hatt «følere» ute for Demokratene, og har nå i samarbeide med oss i Demokratene, kommet frem til at vi i sammen vil gjøre et godt lag og har derfor meldt seg inn hos oss i Demokratene. Demokratene er et parti som ligger mer nærme sentrum enn de fleste aner, vi er et verdibasert samfunns parti som ser sosiale og gode konservative verdier i lag på en måte som bevarer landets integritet som en suveren nasjon.

Pål Andor Østvold er utdanna flyger og har jobba flere år som flyger i USA. I tillegg til at han også i noen år var helikopter flyger. Han har også arbeidet i Nordsjøen som ROV pilot. Pål Andor har også to patenter og hadde eget utviklingsfirma for noen år tilbake. Pål Andor er gift, har to barn og hund. Han er nå uføre pensjonist og politiker.

Demokratenes leder Makvan kasheikal, sier i en kommentar at han  er glad for innmeldingen og ser frem til et godt samarbeid med bystyrerepresentant Pål Andor for å endre Norge til det bedre for folk flest.