Norgesdemokratene
Vi vil stoppe og reversere befolkningsutskiftningen

Nei til utskiftningsmigrasjon

Norge bør kun hjelpe flyktninger i nærområdene. Asylinnvandringen må stoppes nå.

Hva er det som skjer?

Nei til utskiftningsmigrasjon

En rapport fra Statistisk sentralbyrå (SSB) anslår at etniske nordmenn vil være en minoritet i Norge innen år 2100 [1].

En sammenstilling av to andre SSB-rapporter viser at prosessen er godt i gang: Etniske nordmenn stod for under halvparten av befolknings­veksten i Norge i 2019.

Hele 31% av nyfødte i 2018 hadde innvandrerbakgrunn, og nettoinnvandringen var på 25.300 i 2019 [2][3]. Innvandringen vil stå for befolkningsveksten i Norge fra 2050, spår SSB i en fjerde rapport [4].

FN har selv gjentatte ganger omtalt dette som en utskiftningsmigrasjon [5]. Denne pågående masseinnvandringen til Vest-Europa, kombinert med lave fødselstall blant europeere, kaller den franske forfatteren, Renaud Camus, for “Den store utskiftningen”.

På sikt vil dette føre til at det europeiske folkeslag og kultur, slik vi kjenner dem, blir skiftet ut med noe helt annet.

Hersketeknikk

Den utbredte hersketeknikken med å stemple meningsmotstandere som konspirasjons­teoretikere, har blitt brukt til fulle mot Camus. Etter en lang debatt om “Den store utskiftningen” i norske medier våren 2023, så flere norske forskere og journalister seg nødt til å slutte med å omtale dette som en konspirasjonsteori. Det ble etter hvert pinlig tydelig at dette er et begrep som beskriver dagens samfunns­utvikling, godt dokumentert av offisiell statistikk.

Vi vil stoppe og reversere befolkningsutskiftningen

Norge bør kun hjelpe flyktninger i nærområdene. Asylinnvandringen må stoppes nå. Vi vil legge ned Asylinstituttet og Utlendingsnemda (UNE). Det skal ikke være mulig å søke om asyl hvis man er i Norge. Dette bør kun innvilges i særskilte tilfeller etter forhåndssøknad.

De som har fått asyl må følge krav om undervisning og arbeidsplikt mens de er her. De skal returnere til hjemlandet når dette ansees som trygt av norske myndigheter.

For norsk statsborgerskap, må det vises til plettfri vandel, minimum 20 års botid og tydelig assimilasjon. Familiegjen­forening skal være søknadspliktig og behovsprøvd.

Se til Ungarn og Israel

Nei til utskiftningsmigrasjon

Norgesdemokratene vil se til Ungarns og Israels vellykkede programmer for økonomisk tilrettelegging slik at familier skal få flere barn. Det tradisjonelle familielivet bør også fremsnakkes langt mer i grunnskolen.

Vi ønsker en velomst- og livskultur for ufødte og nyfødte. Det primære målet ved konsultasjoner om abort, må være å gi råd som verner om det ufødte livet.

Assistert retur

Vi vil prøve ut tiltak som oppmuntrer til frivillig tilbakevandring. Dette kan f.eks. være pengestøtte i en periode for å starte opp på nytt i opprinnelseslandet.
Opphold eller statsborgerskap, som er gitt på feil premisser, må alltid kunne tilbakekalles.

Utviklingshjelp og visumpolitikk må brukes som brekkstang for å sikre at opphavsland samarbeider om tilbakeføring av egne statsborgere.

Returnering av utenlandske kriminelle må bli standard politikk. De som har fått innvilget norsk statsborgerskap, men likevel begår kriminalitet, skal returneres på lik linje med illegale innvandrere. Om ingen land vil ta dem imot, skal de holdes i sikker forvaring inntil transport til egnet land er mulig.

Kilder:

Meld deg på vårt nyhetsbrev: norgesdem.substack.com