Norgesdemokratene
Oslo ødelegges av politikerne

Oslo ødelegges av politikerne

Norgesdemokratene vil gi byen tilbake til innbyggerne. Vi har ingen planer om å spise kameler med de andre.

ND vil skape nytt liv i Oslo ved å anlegge nye parkeringsplasser, åpne byen og fjerne bompengene. Volden skal ut og klassisk arkitektur inn.

Geir Ugland Jacobsen, partileder og 1. kandidat i Oslo.

Mine tre hovedsaker:

  • Kommunal sløsing – Dette er et stort problem. ND vil stoppe det grønne skiftet, herunder anlegg for CO2-fangst og sykkelsatsingen. Den er økonomisk katastrofal, og vi vil også si nei til bompenger som struper samferdselen og handelen i byen. Kommunen skal forvalte, ikke drifte. Som regel er privat drift bedre både for kommunen og Oslos borgere. Oslo kommune kan slankes, profesjonaliseres og effektiviseres, og tjenestetilbudet til Oslos borgere kan bli mye bedre.
  • Bærekraftig byliv – Ferdselshindringer gjør byen åreforkalket og ineffektiv. Derfor vil Norgesdemokratene fjerne mange av sperringene i byen slik at trafikken flyter friere. ND vil opprette tusenvis av nye parkeringsplasser for bil og MC.
  • Estetikk og trivsel – Det bygges høyt og tett i Oslo, og det fører til forslumming og mistrivsel mange steder. Det legges for liten vekt på grøntarealer, hager, parker og vegetasjon. Vi vil at det skal legges mere vekt på dette, samt klassisk arkitektur og trivsel generelt. Oslo kommune eier alt for mange leiligheter. De bør selge dem og betale gjelden sin. Vi vil bevare Ullevål og Gaustad sykehus med tilhørende grøntarealer for byens befolkning. Marka skal ikke røres. Kun forvaltes skånsomt som Norges viktigste rekreasjonsområde.

Vi ønsker oss en tryggere by.

Oslo må bli langt mer offensiv til å bekjempe volds- og gjengkriminalitet.

Meld deg på vårt nyhetsbrev: norgesdem.substack.com