Norgesdemokratene
Jeg vil at vi skal ha en god og trygg hverdag, og jeg vil at vi skal investere mer i mennesker.

Jeg vil at vi skal ha en god og trygg hverdag, og jeg vil at vi skal investere mer i mennesker.

Ellinor T. Birkeland, 1. kandidat Alver i Vestland.

Jeg er gift og har 3 barn og 3 barnebarn, og er utdannet sykepleier.

Jeg er fylkesleder for Norgesdemokratene i Vestland, og er medlem i seltralstyret.

Her er mine 5 hovedsaker:

  • Barnehager og skoler – Vi trenger gode og trygge barnehager og skoler, og vi trenger økt bemanning. Vi vil ha et mangfoldig tilbud der det er rom for private aktører og nærskolene. Jeg vil også at folk skal vite hvor maten kommer fra.
  • Eldreomsorg – Vi vil sikre en god og trygg alderdom enten man bor hjemme eller på institusjon. Ingen skal måtte vente i kø. Vi vil ha flere kvalifiserte hender og bedre arbeidsvilkår. Alle som jobber innenfor primærtjenestene skal ha økt lønn.
  • Psykiatri – Vi må styrke psykiatrien og vi må tørre å snakke om de utfordringene som ingen vil snakke om. Folk må få hjelp når de trenger det.
  • Samferdsel – Flaskehalsen på E39 fra Bergen til Nordhordaland må fjernes. Da må vi presse på for å bygge Hordvikstunnelen og utbedre veiene. E39 må ikke settes opp mot dødsveien E16 til Voss. Vi har råd til begge deler uten bompenger.
  • Industri og næring – Vi vil sikre norsk velferd også i framtiden. Vi er for olje og gass, men imot vindturbiner! Vi må tilrettelegge for næringsliv og sikre flere lønnsomme arbeidsplasser. Vi er imot eiendomsskatt og lakseskatt.

Jeg vil at vi skal ha en god og trygg hverdag, og jeg vil at vi skal investere mer i mennesker.

Meld deg på vårt nyhetsbrev: norgesdem.substack.com