Norgesdemokratene
Pandemien gjorde at Hans Christian meldte seg inn i partiet med det beste programmet

Pandemien gjorde at Hans Christian meldte seg inn i partiet med det beste programmet

Hans Christian Ødegård er en frihetshelsker, og da Norge stengte ned på grunn av pandemien så han de store linjene, og han var redd for at ikke-valgte overnasjonale byråkrater skulle tvinge han til å ta valg han ikke ville. Denne friheten fant han i Norgesdemokratenes program, og derfor er han nå listetopp for Norgesdemokratene i Lindesnes.

Se presentasjonen av 80 kandidater på 80 dager frem mot 10. september på demokratene.org/kandidater.

Hva var det som fikk deg til å bli politisk interessert? Og hva er det som motiverer deg til å stille til valg for Norgesdemokratene?

I pandemiens utbrudd ble tingenes tilstand tydelig for meg, og jeg greide ikke la være å melde meg inn i partiet med det beste programmet for folk og fedreland. Ja for det trygge Norge ble ikke like trygt lengre. Dette ikke bare på grunn av pandemi, men overnasjonale styringer som truer vår frihet. Å få så mange Norgesdemokrater som vi klarer, inn i så mange kommunestyrer som mulig, er en start for å vise at vi setter innbyggerne i kommunene først. Deretter skal vi innta Stortinget, for Norge trenger nå nasjonalkonservative stemmer som ikke vil selge ut vårt land og arvesølv.

Hva er din bakgrunn, og hva har du gjort tidligere som du kan ta med deg videre inn i kommune/fylkesting?

Jeg er utdannet automatiker fra GE Healthcare, har jobbet 6 år i dagligvarebutikk og har erfaring som produksjonsmedarbeider og hovedsakelig ekstruderfører ved Mandals AS der det blir tilvirket plast og gummislanger. Spesielt jobb fra dagligvare har jeg truffet mange fra bygda og vil si jeg har skaffet meg et kjent ansikt. Jeg prøver å være en så omgjengelig fyr som jeg kan, jeg håper å ta dette med meg videre inn mot kommune og fylkestingsvalget.

Hvordan har dine personlige erfaringer og opplevelser påvirket din politiske tenkning og engasjement?

Jeg har hatt vanskelig for å finne et parti som gavner like bredt som Norgesdemokratene gjør. De store sakene som helse, økonomi og sikkerhet for det norske folk treffer veldig godt med dette partiet. Gjennom personlig erfaring med helseutfordringer og økonomi har jeg fått øynene opp for partiets politikk med Norge og folk her først.

Hvem er dine største forbilder eller inspirasjonskilder, og hvordan har de påvirket deg som person?

Jeg må si at Donald Trump har inspirert meg. Måten han setter folket sitt først og står i kampene mot establissementet er inspirerende. Kent Andersen var den personen som gjennom videosnutter fikk meg enda mer interessert i nasjonal politikk. Det er uten tvil antiglobalistisk politikk som er det norske folk har mest igjen for, og det kan vi ta med oss inn i kommunene.

Hvordan ville du beskrive din arbeidsstil, og hvordan vil dette påvirke din rolle som kandidat og eventuelt som folkevalgt politiker?

Jeg er en person som er veldig god til å lytte på folkene rundt meg og som liker å jobbe sammen med andre for å finne best mulig løsninger, det mener jeg er en styrke. Kollektive veloverveide beslutninger skaper et godt klima. Som folkevalgt politiker er jeg en garantist for at folk skal føle seg hørt og ikke overkjørt av partiet jeg representerer.

Hva er noen av de viktigste sakene for deg lokalt, nasjonalt og internasjonalt og hvordan vil du personlig bidra til å få disse sakene på dagsordenen?

I min kommune setter jeg økonomisk styring og helsetilbud som to av de viktigste sakene. Vi må prioritere riktig slik at min kommune med over 100 millioner i underskudd, kan komme på riktig spor igjen.

Nasjonalt er offentlig sløsing og overforbruk noe jeg tenker mye på. Når hver femte nordmann er ansatt av stat og kommune, og det kan spares opp mot 500 milliarder årlig på rydde opp slik for eksempel Finland har gjort, kan jeg ikke la være å tenke på hvordan denne innsparelsen kan omdisponeres. Så mange som lever under EUs fattigdomsgrense, hadde ikke lengre trengt å velge mellom mat eller regninger. Norge er vanstyrt!

Jeg ville også fått en stopp på innvandring fra spesielt MENA land. Ungarn og Polen har sagt nei til innvandring fra muslimske land og de er to av de tryggeste landene man kan bo i nå. Trygghet er noe vi alle har krav på, dermed er jeg ikke i tvil om hvilken retning Norge burde fortsette.

Internasjonalt er det liten tvil om at krig og økonomisk utrygghet er saker man må snakke om. Vi har et skifte av økonomisk makt idag der BRICS landene stadig blir flere, samtidig som NATO utvider. Vi må trappe opp diplomati, jeg har ikke tro på at fred og økonomisk trygghet oppnås gjennom krig.

Hvis du skulle formulere ditt sentrale budskap til den norske samfunnsdebatten på noen få setninger, hva ville du sagt?

Til den norske samfunnsdebatten idag har jeg følgende å si: skal folk bli mest mulig opplyst er vi nødt til å få objektive nyheter. Ja jeg viser til den fjerde statsmakt, media. Setter jeg på tv og det blir snakket om for eksempel klima, er det nesten uten unntak bare én såkalt ekspert det blir lyttet til. Ingen motstemmer. Er man politisk ukorrekt og uten partiboka i orden, har man vanskelig for å bli hørt idag.

For de som vil sette seg dypere inn i sakene du brenner for, hvilke bøker, kommentatorer eller nettsteder vil du anbefale?

Dersom du skulle ønske å vite mer om for eksempel innvandring, noe mitt parti har høyt på dagsorden, anbefaler jeg å lese boken: Dere skal ikke erstatte oss! av Renaud Camus med forord fra Øyvind Eikrem, politisk nestleder i Norgesdemokratene. Renaud som er fra Frankrike, kan idag med egne øyne se hvor galt det har gått med landet etter masseinnvandring til landet.

Ellers får man mye objektiv informasjon om det meste på Twitter, Tucker Carlson der er å anbefale. Trygve Hegnar og Øystein Stray Spetalen er norske offentlige forretningspersoner jeg hører nøye på. Er det noen vi burde høre ekstra på, er det de som har investert i og kjenner til hvordan man bygger opp samfunnet og økonomien. Ikke konkluder i en sak før du har så mye informasjon fra så mange kilder du finner!

Kan du fortelle litt om hvordan det er å være offentlig engasjert i Norgesdemokratene?

At jeg er offentlig engasjert i Norgesdemokratene ser jeg på som et privilegium. Jeg er her fordi jeg konsekvent vil det beste for de rundt meg og mine landsmenn. Jeg har truffet mange andre tillitspersoner i partiet og jeg opplever at det er mange dyktige kollegaer i partiet. Valgkampen til kommune og fylkestingstinget blir spennende og jeg ser frem mot gode diskusjoner. Samtidig har jeg stir tro på at vi sammen kan skal endre det politiske landskapet i kommunen. Jeg er klar for å ta de vanskelige og riktige beslutningene. Godt valg!

Kristian Kahrs