Norgesdemokratene
Våpenhvile og fredsforhandlinger i Ukraina umiddelbart.

Våpenhvile og fredsforhandlinger i Ukraina umiddelbart.

Sluttreplikk om Norgesdemokratene og NATO.

Jan Hårstad har i et nytt innlegg uttrykt sin skuffelse over min klargjøring av Norgesdemokratenes standpunkt om NATO.

Han karakteriser min kommentar som en «uhyre svak analyse med de sedvanlige sjablonger en finner overalt i norske Nato-media.»

Jeg synes at Hårstad bør lese nøyere hva som jeg faktisk skriver i mitt innlegg. Meget viktige distinksjoner synes å gå tapt i hans todeling av de som har rett og feil NATO-synspunkt.

Et hovedpoeng i min klargjøring var nettopp at grunnlaget for Norgesdemokratenes standpunkt på militær- og sikkerhetsspørsmål følger av vårt syn på nasjonal suverenitet og anti-globalisme når dette holdes opp mot de reelle alternativer som finnes i verden i dag.

Det er riktig som Hårstad skriver at jeg ikke går inn på noen utførlig drøfting av de «maktpolitiske realiteter» og «den aktuelle geopolitiske situasjonen.» I stikkords form handler dette om fraværet av muligheten for en nordisk forsvarsallianse, nylig understreket ved at Sverige og Finland har søkt seg inn i NATO samt alvoret ved den pågående konflikten i Ukraina. Disse holdepunktene antar jeg er såpass kjente at enhver norsk avisleser har fått dem med seg. Jeg har allerede nevnt den begredelige tilstanden som den norske forsvarsevnen befinner seg i.

Videre er jeg krystallklar i innlegget på at Norge ikke skal bedrive logring ovenfor stormakter og involvere seg i eventyrpolitikk i land hvor vi har intet å bestille. Den som leser mitt innlegg, vil se det.

Jeg kan til slutt informere Hårstad om at Norgesdemokratene allerede har gode relasjoner til nettopp det tyske partiet som han nevner som et eksempel til etterfølgelse, Alternative für Deutschland. Akkurat som oss så har de også programfestet medlemskap i NATO, men vil ikke være med alle mulige krumspring på oppfordring fra USA. Jeg er helt enig i at våre tyske venner har hatt stor suksess i valg, og det gleder oss. I Norgesdemokratene vil vi nå ha en god diskusjon fram mot neste stortingsvalg om hvorvidt vi er tjente med å tillate USA å ha baser i Norge.

Fred med Russland har vi allerede klart uttrykt at alle parter bør innstille seg på.

Våpenhvile og fredsforhandlinger bør starte så raskt som overhodet mulig. 

Dette innlegget er tidligere publisert i nettavisen Derimot.no


Øyvind Eikrem

Øyvind Eikrem

Politisk nestleder i Norgesdemokratene.
Psykolog og sosialantropolog.

Meld deg på vårt nyhetsbrev: norgesdem.substack.com