Norgesdemokratene
Norgesdemokratene og NATO

Norgesdemokratene og NATO

Norgesdemokratenes syn på NATO

Svar til Jan Hårstad i Derimot

Jan Hårstad har i Derimot 22.5.2023 skrevet et åpent brev til meg med ønske om avklaring av Norgesdemokratene sitt syn på NATO-medlemskapet. Dette settes av Hårstad opp imot i vår erklærte politiske anti-globalisme.

Helt først: Hårstad har selvfølgelig rett i at det eksisterer en motsetning mellom på den ene side deltakelse i en militærallianse og på den andre et krav om nasjonal autonomi og anti-globalisme. Dette gjelder opplagt også for NATO-spørsmålet slik Norgesdemokratene tar stilling til det. Ideelt sett ville Norge være selvtilstrekkelig i alle viktige hensender, også med tanke på vår egen sikkerhet. Men det er opplagt ikke tilfelle i dag. Vårt forsvar befinner seg i en sørgelig tilstand etter å ha vært politisk vanskjøttet i årevis. De maktpolitiske realiteter tillater oss ikke å bedrive ideologisk ønsketenkning.

Vårt syn er at Norges medlemskap i NATO må vurderes i lys av hva som tjener våre egne nasjonale interesser. Hvilken konklusjon som trekkes vil altså avhenge av den aktuelle geopolitiske situasjonen. Og spørsmålet om hvilke sikkerhetsalternativer som finnes for Norge er også helt avgjørende.

For et nasjonalkonservativt, anti-globalistisk parti er det selvfølgelig at alle overnasjonale forpliktelser som vi likevel sier ja til må gjøres med åpne øyne og med alle nødvendige forbehold. Vi gir ingen uforbeholden blankofullmakt i vårt partiprogram i sikkerhetsspørsmål til noen overnasjonal aktør!

Det er på denne bakgrunn at Norgesdemokratene i 2021 programfestet for denne stortingsperioden at vi ønsker å forbli medlemmer av NATO. Samtidig ønsker vi å melde oss ut av EØS, Schengen, FN og reversere andre former for internasjonal myndighetsavståelse.

Videre vil jeg understreke at vi ser med bekymring på at det som var en nord-atlantisk forsvarsallianse i økende grad har blitt et middel for å fremme andre geopolitiske interesser rundt om i verden (f.eks. Afghanistan og Libya). Norge skal sette tydelige grenser for hvilke konkrete militære forpliktelser vi er med på. Vi skal i alle fall ikke være med på eventyrpolitikk, slik som bombing i et fremmed land etter en SMS-utveksling mellom noen utvalgte politiske innsidere, noe som skjedde i 2011.

Norge har ingen ting å bestille med å involvere seg i alle verdens mange konflikter. Det er våre egne nasjonale sikkerhetsinteresser og folkets vel som skal være vår ledestjerne.

La meg avslutningsvis understreke at Norgesdemokratene sitt standpunkt om konflikten i Ukraina: Vi skal ikke sende våpen til noen av partene. Dette er vi ganske alene om blant norske politiske partier. Vi sier:

«Norgesdemokratene ønsker å bidra til at krigen i Ukraina får en rask slutt. Det som er viktigere enn å fordele skyld, er å stanse blodbadet og den fullstendige ødeleggelsen av Ukraina. Viktigere enn alt annet er den stadig økende faren for kjernefysisk krig og en mulig total ødeleggelse av vår sivilisasjon. Enorme våpensendinger forlenger bare krigen og koster 100 000 vis av flere liv. La oss heller sende penger til gjenoppbyggingen. 

Fred nå!»

Innlegget er først publisert hos nettavisen Derimot. Se alle innlegg i denne debatten.


Øyvind Eikrem

Øyvind Eikrem

Politisk nestleder i Norgesdemokratene.
Psykolog og sosialantropolog.

Meld deg på vårt nyhetsbrev: norgesdem.substack.com

Følg oss