Norgesdemokratene
Global klimasvindel

Global klimasvindel

Kun umoralske parasittvirksomheter tjener på vindkraft.

Bård Standal, leder for analyse og samfunn i Fornybar Norge, snakker for sin syke mor i et debattinnlegg i Nettavisen den 5. mai.

Fornybar Norge er ikke nødvendigvis en organisasjon som vil Norge vel.

Medlemmene er alle virksomheter som rir fornybarbølgen med aktivitet som ikke blir lønnsom før konkurrerende virksomheter gjennom offentlige inngrep er gjort ulønnsomme.

Standal okker seg over grunnrenteskatten og andre skatter som reduserer lønnsomheten av «fornybar» kraft. Nå har det seg slik at grunnrenteskatten er innført for å ivareta nasjonens interesser.

Grunnrenteskatt er ikke nødvendigvis feil

Staten forsøker å rette opp markedsskjevheter ved blant annet å beskatte uønskede konsekvenser som ødeleggelse av natur, forringelse av næringsgrunnlag (som turistnæring og naturbruk) samt uvurderlige fellesgoder og rekreasjonsmuligheter for alle som i dag bor i Norge — for alle fremtidige generasjoner.

At andre land ikke beskatter utnytting av felles ressurser i samme grad, betyr ikke at grunnrenteskatt er feil.

Å ta seg til rette i allmenningen skal koste.

Mange av oss mener at slik utnytting, i mange sammenhenger som for eksempel ved vindkraftutbygging, bør være forbudt.

Vindkraft er fullstendig dødfødt

Vindkraftindustrien er ikke liv laga i et samfunnsøkonomisk perspektiv.

Kun umoralske parasittvirksomheter som baserer seg på bløff, subsidier og utnytting av imperfekte markeder på samfunnets bekostning, tjener på dette.

Ingenting kan erstatte ødelagt norsk natur. Allmennheten påføres store tap hvor enn vindkraft etableres.

Det skulle faktisk aldri ha forekommet — selv ikke i det hypotetiske tilfelle at etableringen hadde vært bedriftsøkonomisk lønnsom uten subsidier — noe den slett ikke er.

Vindkraft gjør ikke noe fra eller til for klimaet heller.

Denne kraftkilden er heller ikke en effektiv og pålitelig strømkilde. Den vil alltid trenge alternativ, regulerbar — og som regel ikke-fornybar kraft, som backup.

— Kort sagt er vindkraft fullstendig dødfødt.

Skaff dere samfunnsnyttige jobber

Norgesdemokratene mener at vindkraftindustrien bygger sin eksistens på en «ideologisk» bløff, subsidier og politisk kameraderi.

Norge skal ikke bygge sin fremtid på skremsler fra det globale klimateateret, og liksombusiness med utspring i det utopiske «Grønne skiftet».

Norge vil aldri ha kraftmangel om politikerne i dette landet slutter å prioritere utenlandske kraftbehov foran norske behov.

Vi kan strekke oss til at eksisterende norske vannkraftverk bør effektiviseres, så lenge det ikke ødelegger mer natur. Gjør vi det, vil Norge være selvforsynt med strøm i all overskuelig fremtid UTEN vindkraft til lands og til vanns.

Og skulle det i en fjern fremtid oppstå ytterligere kraftbehov, finnes det langt bedre alternativer enn vindkraft.

Vi anbefaler styret og de ansatte i Fornybar Norge å snarest innse hva de driver med, og skaffe seg samfunnsnyttige jobber.

Artikkelen er også publisert i Nettavisen den 9. mai

Geir Ugland Jacobsen

Geir Ugland Jacobsen

Siviløkonom og Partileder i Norgesdemokratene

Meld deg på vårt nyhetsbrev: norgesdem.substack.com