Norgesdemokratene
Øker boligskatten med 28.000 kr i året

Øker boligskatten med 28.000 kr i året

Det kommer aldri noe positivt fra misunnelige og inkompetente rødgrønne politikere og byråkrater – bare elendighet.

Vi har sett det før. Enten vet de ikke hva de gjør, eller så er de ekstremt ondskapsfulle, sier partileder i Norgesdemokratene, Geir Ugland Jacobsen.

Skatteutvalgets forslag til endret skattesystem for bolig inneholder mange forslag og de viktigste vil treffe de fleste innbyggerne i Norge:

  • Skatt på fordel ved å bo i egen bolig
  • Økt eiendomsskatt når bunnfradraget fjernes

Disse to endringene alene vil for vår eksempelbolig bety en økt årlig skattebelastning på 28.000 kroner!

Huseierne.no

Regjeringens skatteutvalg serverer forslag til en serie direkte fiendtlige handlinger mot alle som eier noe. Innføring av noe av det som her foreslås vil medføre katastrofe for enkelte. Dess mer som innføres, dess mer skade.

Norgesdemokratene er enige i en ting i utvalgets forslag, og det er avskaffelsen av dokumentavgiften. Imidlertid kommer den kun boligkjøpere og – oppkjøpere til gode, og veier lite ift alle skatteskjerpelsene, som vi er sterkt imot! Det er ikke nødvendig å øke skattene i Norge. Tvert om – det er rom for å kutte dramatisk i skatter og avgifter.

Dette er ikke alt – det foreslås økt skatt på flere områder!

Skatteutvalget foreslår også økt skatt på flere andre områder som treffer mange vanlige boligeiere:

  • Økt skatt på å eie og selge hytte
  • Skatt på utleie i egen bolig
  • Fjerning av rentefradraget, hvis skatt på bolig ikke innføres
  • Gevinstskatt ved salg av egen bolig, hvis du selger før du har eid boligen i fem år

I tillegg til de foreslåtte skatteøkningene vil de andre bokostnadene dine øke. Det dokumenteter vi i Huseiernes Bokostnadsindeks. Her er det særlig kommunale avgifter som kommer til å øke godt over prisstigningen.

Huseierne.no

Behovet for skatt skyldes en vanvittig og godt dokumentert offentlig sløsing. Norge har verdens største og minst effektive offentlige sektor, i et ikke- kommunistisk land.

Staten og kommunene kan kutte minst 500 mrd NOK pr år, uten at noen i Norge får det verre. Disse midlene kan brukes til å avskaffe den åpenbare offentlige fattigdommen som hersker på viktige områder. Formål kan f.eks være skatte- og avgiftsreduksjoner, forsvar, helse, eldreomsorg, skoler, mat- og medisinberedskap og annet som kommer befolkningen til gode.

Geir Ugland Jacobsen

Geir Ugland Jacobsen

Siviløkonom og Partileder i Norgesdemokratene