Norgesdemokratene
Vi går for narregull

Vi går for narregull

Det er ikke gull alt som glimrer, i alle fall ikke i Norges bank. Der glimrer det heller med sitt fravær.

Mens mange nasjonalstater bygger opp sin gullreserve, tok daværende finansminister Kristin Halvorsen og solgte siste rest, halvparten av de cirka 33 tonn med barrer vi hadde, til en lav pris, ca 7 milliarder. Fem år senere var prisen nesten fire ganger større.

Dette har i det siste også blitt noe aktualisert gjennom filmen «Gulltransporten» og dokumentarserien om det samme.

Det var av aller største viktighet at gullet ble berget unna en invaderende krigsmakt. Det «problemet» vil vi ikke hatt nå. Kun 7 barrer ligger igjen. Sverige har ca. 126 T, Danmark ca. 66 T.

Men, det er fru Halvorsens politiske forbilder som hamstrer mest gull, Russland har 2.300 T og Kina har 2.000 T. Mens, Tyskland som så gjerne ville hatt vårt gull i 1940 nå har ca 3.400 Tonn, og USA 8.135 Tonn.

(Det vi derimot har mye av her i landet er ikke gull, men svovelkis/ pyritt også kalt narregull)

Hva er det disse vet eller forbereder seg på, som ikke norske myndigheter har samme fokus på?

Nå vil Zimbabwe lansere gullmynter for å få ned innenlands forbruk og komme seg ut av inflasjonen. De har hatt inflasjon på rundt 200% på sin egen valuta Zimbabwe-dollar, og i 2020 var den helt oppe på 558%, Zimbabwe har derfor i hovedsak brukt amerikanske dollar. Ikke alle er overbevist om at dette vil lykkes – men!

En gullreserve er en sikkerhet og en garanti for landets valuta. Der har Norge heller satset på aksjer og eiendommer i utlandet, noe man nok kan regne som mer ustabilt enn et hvelv med gull.

Min mening er at en andel f.eks. 10% av oljefondet brukes til å gjenoppbygge en gullreserve. Det vil bidra til å stabilisere kronen.

Men, det er vel helst Euro og digitale penger som er mest «i skuddet» for de regjeringer vi har hatt siden Gro Harlem Bruntland’s første i 1981, og hvor det har vekslet stort sett mellom AP og H med forskjellige samarbeidspartnere og støttepartier.

Og særlig siden 1992 da Gro Harlem Brundtland med Jonas Gahr Støre undertegnet en intensjonsavtale med EU om medlemsskap. – etter det har vi blitt mere EU-fiserte enn noen av de faktiske EU-landene.

Norge er en nasjon som tar gull i mange andre sammenhenger, kanskje på tide vi sier med Brannsupporterne «gullet ska hem»

Dette innlegget er tidligere publisert i Østlandsposten den 2. januar 2023.

Av Bjørn Skagen, Demokratene, Vestfold