Norgesdemokratene
Graut ala Støre

Graut ala Støre

Mange har grunnet den dyrtid vi er inne i, måttet begynne å snu og vende på krona, og legge om matvaner til rimeligere løsninger.

Publisert 20.12.2022 som debattinnlegg i Sandefjords Blad

Man får lyst til å sitere den islandske skalden Snegle-Halle, som utbrøt «Drep meg herre konge, men ikke med graut» da han som straff kun fikk graut å spise.

Det kan virke nesten uforståelig at et så rikt land som Norge nærmest tvinger mange av befolkningen til å ete graut – morra, middag og kveld, mens statens inntekter når nye høyder.

Om julegrøten smaker like godt for alle i år, vil være et åpent spørsmål.

Det var derfor med en viss spenning man fulgte presentasjonen fra skatteutvalget, som dets leder Ragnar Torvik la fram mandag 19.12.

Hvis alle disse forslagene blir vedtatt, og satt ut i livet som foreslått, kan det få store konsekvenser for Sandefjord, Vestfold og regionen for øvrig. Bare det å kutte ut taxfree-handelen, vil få stor innvirkning på driften til Color Line og Fjord Line — og i tillegg Torp flyplass. Dette kan sette både vårt nærings- og kulturliv i en meget svekket situasjon.

Hvorvidt det bare er for Norge å ensidig kutte ut taxfree-handel, er et annet spørsmål — da det berører alle reisende på internasjonale ruter til og fra Norge.

Demokratene i Sandefjord vil advare mot en slik innstramming av regelverket, og hvis det er for å begrense grensehandel, finnes det bedre måter — for eksempel ved å redusere det særnorske avgiftsnivået.

Utvalget hadde også andre forslag. Noen virker direkte nærings-fiendtlige og vil redusere tilgang på risikovillig kapital, investorer, skjerpe skattene til norske eiere og «skremme» gründere bort fra å etablere ny virksomhet.

Hvis vi skal møte de framtidige utfordringer som ofte er blitt presentert, og som hevdes å skyldes klima, bør det heller stimuleres til ny innenlands næringsutvikling. Uansett hvilken årsak så er det verdiskapingen i det private næringsliv som vi alle skal leve av.

Det som kan virke litt positivt i utvalgets forslag, er at det på personbeskatning dreies litt bort fra inntektsbeskatning til forbrukerbeskatning. Men å øke matmomsen i et tidsrom hvor vi har hatt nyere tids høyeste inflasjon og prisvekst, virker svært lite «musikalskt».

Vi får håpe det blir med forslaget i disse sakene, og at et ansvarlig storting ikke vedtar dem, men innser hvilke inngripende effekter dette vil ha for verdiskaping i regionen.

Vi står nå ved overgangen til et valgår hvor det skal velges representanter til kommune- og fylkesstyre. Demokratene stiller til valg for å ivareta «vanlige folk», de som sliter, småskolene, lokalt næringsliv og de som aldri vil få stemmerett: dyre- og fuglelivet.

Vi roper et høyt NEI til alle vindkraftplaner i Vestfold.

Mer om det fram mot valget.

Av Kai W. Davidsen, lokallagsleder Demokratene Sandefjord og Bjørn Skagen, fylkesleder i Demokratene Vestfold

Følg oss