Norgesdemokratene
Regjeringen må øke rentefradraget nå

Regjeringen må øke rentefradraget nå!

Demokratene laget tidlig i 2022 en sammenligning mellom økonomien for en typisk norsk familie i 2021, og det vi anslo ville bli økonomisk fasit for den samme familien i 2022.

Regjeringen må øke rentefradraget nå!

Av Geir Ugland Jacobsen, siviløkonom og partileder for demokratene.

Den viste seg å bli atskillig mer korrekt enn det regnestykket som en tilsynelatende forvirret finansminister presenterte for det norske folk på «Debatten» på NRK i sommer.

Demokratenes kalkyle, ikke korrigert etter februar 2022:

Regjeringen må øke rentefradraget nå!

Selv om vår kalkyle ikke er helt eksakt i dag, (men tett på), viser den at det i 2022 inndras svært mye kjøpekraft. Beløpet er netto (etter strømstøtte), og tilfaller hovedsakelig Staten, som derfor beriker seg grovt. Slik Demokratene ser det, er det svært lite av dette som kommer norske skattebetalere til nytte. Den offentlige sløsingen er enorm, og hundrevis av milliarder går til luftige klimaprosjekter, velferdsimmigrasjon og andre politisk korrekte formål i inn- og utland som ikke gir noen positiv samfunnsøkonomisk effekt, og langt mindre vil bedre den enkelte norske husstands økonomi.

Regjeringens likegyldighet til dette forhold er oppsiktsvekkende og provoserende.

Alle vet at norske husstander er gjeldstynget. Noe av det som nå belaster en vanlig familieøkonomi urimelig hardt, er en dobling av renteutgiftene på kort tid. Trolig er det også ytterligere renteøkninger på gang.

Demokratene mener at Regjeringen snarest må tre støttende til, med tiltak som reduserer byrden.

Det mest nærliggende er å innføre en økning i rentefradraget.

Da vi på 80-tallet hadde høye boligrenter i Norge, var også skattefradraget mye høyere. Demokratene foreslår at norske husstander får fradrag for renter i all skatt, inklusive trygdeavgiften.

Det vil øke et typisk fradrag fra 22% i dag, til ca 50% i 2023, for en typisk familieinntekt.

I 1986 var rentefradraget hele 68% for en gjennomsnittlig familieinntekt, ift høyeste marginalskatt. Da ble fradraget fra det ene året til det andre redusert til 28%. Det ga fatale økonomiske konsekvenser, ikke minst for nyetablerte familier. Mange tragedier fulgte.

Nå er det på tide å gjøre det motsatte! Hvis ikke Regjeringen nå kommer folket i møte, med de enorme statlige inntektene som Norge tross alt har, så er det så ignorant, uempatisk og hjerterått, at vi trolig vil se AP’s oppslutning bunne ut langt under de 16,9% som partiet synes å ligge på i dag.

Demokratenes ufravikelige regel er at det Norge og det norske folk skal settes først. Politikere som ikke etterlever dette prinsipp, har ingenting på Stortinget å gjøre, etter vår mening.


Geir Ugland Jacobsen

Geir Ugland Jacobsen

Partileder i Demokratene