Norgesdemokratene
Demokratenes høringssvar til "RePower EU"

Demokratenes høringssvar til “RePower EU”

Europa har kjørt sin egen energipolitikk i grøften med sitt “grønne skifte” gjennom satsningen på en enorm utbygging av vindkraft samt nedlegging av stabile og sikre energikilder som olje-, kull-, gass- og atomkraft.

Til alt overmål har de for å sikre egne CO2 “budsjetter” raskt nok gjort seg stadig mer avhengig av Russisk olje og gass, siden eget tempo i nedleggingen har vært langt høyere enn hva deres alternative energikilder kan levere.

EU og spesielt Tyskland er nå i en situasjon hvor de i realiteten ligger med “knekt rygg” og tigger energi fra Norge og andre land, samtidig som de på nytt er tvunget til å starte opp både gass og kullkraftverk.

EU kommisjonen har sendt en forespørsel til Norge om økt tempo i utbyggingen av fornybare energikilder slik at vi kan eksportere enda mer strøm til dem. Med andre ord vil de ha andre land inn på deres eget klimahysteriske spor og derved ødelegge egen energistruktur på samme måte som de har destruert sin egen.

Demokratene i Norge kan selvsagt ikke være med på denne vanvittige selvdestruktive politikken som hva de demonstrerer her og har derfor gitt inn vårt høringssvar.

Ønsker du å skrive ditt eget høringssvar så kan det gjøres her: Høring vedrørende forslag til endringer i fornybardirektivet, energieffektiviseringsdirektivet og bygningsenergidirektive