Norgesdemokratene
Asyl i Norge er ingen menneskerett

Asyl i Norge er ingen menneskerett

Demokratene vil avvikle dagens norske asylinstitutt og gjøre det umulig å søke asyl på norsk jord.

Alle vet at  Norge er et lite land i verden, med en relativt liten og homogen befolkning. Det er derfor begrenset hvor mange mennesker fra andre kulturer vi kan ta imot, integrere, skaffe arbeid og bolig. 

Skal Norge hjelpe mennesker også i fremtiden, må vi kulturelt og økonomisk føre en bærekraftig fremtidsrettet politikk på dette viktige området. Dette bryr dessverre ikke regjeringen Støre og dagens stortingspolitikere seg nevneverdig om.

Det er en kjent sak at, eksempelvis angivelig forfulgte personer fra Somalia og Eritrea, som har fått asyl i Norge — reiser hjem igjen til Somalia og Eritrea på ferie. Dette er etter min mening et soleklart brudd på betingelsene for at de fikk asyl. 

Er ikke en logisk konsekvens av dette, at disse fratas sin asyl-beskyttelse i Norge, og sendes hjem igjen til Somalia og Eritrea for alltid?

For de grunnløse asylsøkerne som har fått innvilget norsk statsborgerskap, må sakene selvsagt gjennomgås på nytt for å se om statsborgerskapet ble gitt på sviktende grunnlag. 

Demokratene mener at opphold og statsborgerskap gitt på feil grunnlag, alltid må kunne tilbakekalles når oppgitt årsak til asyl- eller flyktningstatus er uriktig. Asylsvindelen til Norge er for øvrig noe også UDI flere ganger tidligere har måttet bekrefte.

Avslutningsvis: Husk at det er ingen menneskerett å få asyl i Norge. Det kan en få inntrykk av når man hører på de aller fleste av våre stortingspolitikere.

De setter beklageligvis ikke det norske folk og Norge først i politikken slik Demokratene alltid gjør. 


Asyl i Norge er ingen menneskerett

Vidar Kleppe
Politisk talsmann, fylkesting- og bystyrerepresentant for Demokratene

Følg oss på Facebook