Norgesdemokratene
Ikke én eneste flyktning fra Afghanistan!

Ikke én eneste flyktning fra Afghanistan!

Det er nødvendig at Norge sier tydelig NEI. Vi har intet ansvar for å hente ut én eneste afghaner. Det er på tide at afghanerne selv tar fatt i egne problemer uten ekstern innblanding.

Kollapsen av regjeringen i Afghanistan har banet vei for at Taliban vil oppnå full kontroll over landet innen kort tid. Samtlige vestlige land som har utplassert styrker i landet trekker seg nå ut – inkludert Norge. I kjølvannet av kollapsen er det ventet en ny flyktninge- og migrasjonskrise. Tusener av afghanere flykter landet for å unngå sharia-lovgiving og politisk forfølgelse. Store mengder afghanere som er positive til Taliban søker også lykken utenfor sitt hjemland.

Enkelte land, som for eksempel Canada, har opplyst at de vil hente ut oppimot 20.000 flyktninger. Det er nødvendig at Norge sier tydelig NEI. Vi har intet ansvar for å hente ut én eneste afghaner.

Det er på tide at afghanerne selv tar fatt i egne problemer uten ekstern innblanding. Denne langvarige konflikten har bevist at det blir mye verre når milliarder av dollar og våpen pumpes inn i konfliktsoner. Tidsskriftet Forbes har regnet ut at USA alene har brukt 300 millioner dollar hver eneste dag siden de gikk inn i Afghanistan i 2001. I tillegg har 2352 amerikanske soldater måtte bøte med livet. Ifølge Norad ligger Norge på 23,8 milliarder kroner og 10 menneskeliv. Likevel er Afghanistan fortsatt rangert som verdens farligste land å oppholde seg i, og vi er like langt fra en fredelig løsning som vi var i 2001.

Den harde sannheten er at millioner av afghanere støtter Taliban. De blir sett på som frigjørere fra vestlige inntrengere som vil plyndre landet deres for naturresurser, og innføre lover og regler som strider mot deres etnokulturelle identitet. Det internasjonale fredsbevarende prosjektet har derfor vært dødfødt fra dag én. Vi har lenge visst, at kort tid etter at utenlandske styrker skulle velge å trekke seg ut, ville situasjonen reversere seg til slik det var før – og nå fikk vi det bevist.

Norge har ingenting i Afghanistan å gjøre. Landet tilhører afghanere på samme måte som Norge tilhører nordmenn.

Vi hadde ikke satt pris på om utenlandske styrker inntok landet vårt, og begynte å diktere lover og regler; det samme misliker afghanerne.

Selv om vi i den vestlige verden tilhører en religion og kulturgruppe som holder en høyere demokratisk og humanistisk standard, betyr ikke det at afghanerne vil se på det på samme måte. De ønsker ikke at landet deres skal styres på en vestlig demokratisk måte, og det er på tide at vi anerkjenner det.

Vi kan ikke ha en løsning hvor vi «evakuerer» alle trengende afghanere til Vesten. Selv om disse menneskene ikke støtter Taliban, deler de fortsatt den samme religionen og kulturen som er roten til konflikten.

Å tro at disse menneskene lett kan integreres i et vestlig demokratisk samfunn som Norge, er i beste fall naivt.

Statistikk fra SSB viser klart og tydelig at det ikke er lønnsomt å ta imot mennesker fra landgruppe 3 (som inkluderer Somalia, Irak og Afghanistan m.m). I tillegg til å være en byrde for velferdsstaten, viser statistikken at det fører til økt kriminalitet.

Afghanerne må derfor selv løse denne konflikten. Om alle unge menn i stridsdyktig alder velger å flykte fra landet, vil det ikke være noen igjen til å stå imot Taliban. Da er slaget allerede tapt. Om den neste generasjonen med afghanere ikke ønsker et Taliban-regime, er det helt nødvendig at de blir igjen og kjemper for sin egen frihet; eventuelt omgruppere i et naboland.

Artikkelen er også publisert hos Document.no

Demokratene sier derfor tydelig NEI til å ta imot afghanske flyktninger, desertører og lykkejegere.


Geir Ugland Jacobsen

Geir Ugland Jacobsen

Partileder, Demokratene