Norgesdemokratene
Norge først!

Alltid Norge først!

Jeg stemte mot EØS-avtalen i 1992.

Det er trist, og faktisk løgn, når politiske motstandere av Demokratene påstår at jeg som stortingsrepresentant stemte ja til EØS-avtalen — og at Demokratene som et antiglobalistisk politisk parti sier: Ja til ACER.

Dette, folkens, har selvsagt ikke rot i virkeligheten, og er som alle kloke nordmenn og lesere forstår, bare “fake news” og løgn.

Sannheten om min stemmegivning vedrørende EØS-avtalen er følgende: Som daværende stortingsrepresentant for FrP i 1992, fulgte jeg min overbevisning, hjerte og hjerne — og ikke FrP, da jeg stemte og talte mot EØS-avtalen/husmannsavtalen, som dessverre ble vedtatt av stortinget den 16. oktober i 1992 med stemmetallene: 130 for og bare 35 imot.

Jeg vil derfor som folkevalgt politiker for Demokratene i dag snarest mulig trekke Norge ut av dårlige avtaler, som eksempelvis: EØS, Global Compact for Migration, ACER og Schengen.

Videre er det viktig å vite at Demokratene aldri vil støtte eller delta i noen regjering som støtter slike håpløse avtaler som ikke setter Norge først.

Jeg vil alltid i mitt politiske virke — forsatt sterkt motarbeide at Norge selges bit for bit — slik som Støre, Erna, Vedum og alle stortingsglobalistene gjør.


Alltid Norge først!

Vidar Kleppe
Politisk talsmann, fylkesting- og bystyrerepresentant for Demokratene

Følg oss på Facebook