Norgesdemokratene
Maktkorrumpering og korrupsjon

Maktkorrumpering i Norge

Et spørsmål jeg har stilt meg mange ganger er: Hvorfor går vi fra krise til krise, uten å lære av det? Hvorfor får vi stadig nye problemer, innskrenkinger i rettigheter og utgifter vi snart ikke kan bære?

Hvorfor har vi et etterslep på nesten 4000 mrd kroner til vedlikehold av bygninger, veier, vann og annen infrastruktur? Hvorfor løper strømpriser, matpriser og avgifter løpsk uten at våre folkevalgte tar grep?

Maktkorrumpering er et grunnleggende problemet i samfunnet. Hvorfor reiser ikke folket seg og sier stopp? Et samlet folk kunne raskt satt en stopper for all urett og elendighet som skjer!

Problemet er at folket kun ser enkelthendelser og saker som — nettopp enkelthendelser og saker. Det protesteres mot høye strømpriser, som om det var en isolert sak man kan endre, bare mange nok protestere mot den.

Det samme gjelder matvarepriser, vindmøller, geo-engineering, bompenger o.l. Det dannes grupper og organisasjoner som skal kjempe mot flere og flere ting som vi føler urettferdig, men folk skjønner ikke at det er fånyttes. Vi når ikke frem. Engasjementet ties i hjel og dør ut, eller møtes med vage lovnader som aldri innfris.

Årsaken til at det ikke nytter er at de fleste ikke ser den røde tråden gjennom det som skjer — eller rettere sagt: den røde tjukke trossa. De fleste ser ikke sammenhengen mellom klimahysteri, pandemi, kriger og hendelser som er satt i spill for nettopp å fremme disse ”enkeltsakene”. Saker som til sammen knekker folk og samfunn både økonomisk og moralsk.

Fake News

De fleste ser ikke kampanjene som kjøres i media for å splitte folk, og merker ikke medias unnfallenhet ved bare å informere akkurat passe nok til at folk ikke forstår sammenhengene.

De fleste godtar forklaringer og bortforklaringer som er så ulogiske, at selv et barn stiller spørsmål ved dem. De fleste bryr seg rett og slett ikke før de selv kjenner det brenner under føttene.

Det nytter ikke å male veggene om taket er lekk, eller klippe gresset når det brenner i stua. Hvis man overser de grunnleggende problemene i samfunnet, kan man løse så mange enkeltsaker som helst, uten at det løser noen verdens ting. Nye problemer vil oppstå hele tiden.

Jeg mener det grunnleggende problemet i verden, og landet vårt, er en korrumpert maktelite som styrer utenfor sitt mandat og folkets ønske.

En maktelite som over tiår har utviklet sine tanker og ideer i lukkede felleskap, hvor folkets interesser ikke er i fokus.

En maktelite som har tanker og ideer så syke at man ikke vil tro det. En maktelite som gjør ting de fleste definerer som konspirasjonsteorier, men som den samme makteliten åpent innrømmer og promoterer.

Folk flest vil ikke tro at det finnes så onde mennesker i verden, men det gjør det!

Tiden er overmoden for at folk flest setter seg ned og prøver å forstå hva som foregår i verden i dag:

  • Hvem og hva som gjør at folk er misfornøyde og demonstrerer rundt om i hele verden.
  • Hvorfor media ikke skriver om det.
  • Hvorfor våre folkevalgte ikke tar grep.
  • Hvem som styrer og drar i trådene.

Det viktigste er at folk ser og forstår at det virkelig er en sammenheng i det meste av det som skjer.

Kun når folk skjønner at ting henger sammen: at vi ikke kan stå med hver får fane, gå i hvert vårt demonstrasjonstog, eller kun fremme våre egne interesser — vil vi bli sterke nok til å nå frem.

Vi må samles for å bli sterke nok til å kreve at de som er valgt til å forvalte våre verdier og vårt felleskap må lytte til oss — folket.


Maktkorrumpering i Norge

Jim Andreassen

Organisatorisk Nestleder i Nordland