Norgesdemokratene
Alt som nå skjer har vært påtenkt og trolig planlagt i mange år

Alt som nå skjer har vært påtenkt og trolig planlagt i mange år

Fra iNyheter 21. november 2022

Alt som nå skjer har vært påtenkt og trolig planlagt i mange år
Foto: Privat

iNyheter skrev for noen uker siden om en serie med innlegg på Facebook der Demokratens partileder Geir Ugland Jacobsen tok opp forhold han mente var underliggende til krisene som har oppstått.

Blant annet pekte han på «et kynisk og utspekulert angrep på den frie verden som er helt uten sidestykke i historien.»

– Dette er IKKE en konspirasjonsteori, men en åpenbar realitet for alle som kan og vil se, skrev han. – Det er lenge blitt forberedt, og demokratiske lands motstandskraft – politisk, militært og sivilt – er brutt ned over lang tid, og befinner seg på et historisk lavmål. Media er politisk korrumpert og vingestekket, og bidrar til elendigheten med fordekking og propaganda.

Les også: Partileder hardt ut mot den styrende eliten: – Nå må vi sette strek for alle de konstruerte krisene

Demokratene fikk 1,1 prosent av stemmene ved valget i 2021, men har av og til hatt meningsmålinger opp mot og over 2 prosent. Etter at Ugland Jacobsen ble ekskludert fra FrP i desember 2020 og meldte overgang til Demokratene, fikk de flere tusen nye medlemmer.

Internt bråk på vårparten splittet deler av partiet på nytt.

iNyheter har spurt partileder Geir Ugland Jacobsen om han kan utdype hva han egentlig mener med påstandene han har kommet med på sosiale medier. Noen vil kalle det konspirasjonsteorien, men med et blikk på antall likes og kommentarer på Facebook, er det også mange som er enige med ham.

Demokratene hevder de blir bevisst holdt vekk fra de etablerte mediene. iNyheter velger i denne saken å slippe til Ugland Jacobsen slik han selv har formulert seg i svarene han har gitt på våre spørsmål.

– Kan du utdype litt hva du mener er planlagt og hvem som står bak?

– Bak står World Economic Forum med sin leder og sjefsideolog, tyskeren Klaus Schwab. Alt som nå skjer har vært påtenkt og trolig planlagt i mange år, og uansett varslet i klartekst sent i 2019, da KS utga sitt manifest «The Great Reset», som beskriver en stor verdensomveltning og innføring av en diktatorisk verdensregjering, svarer Ugland Jacobsen på epost.

Men dette er ikke noe som er skjult. Det meste ligger beskrevet kommunikeer fra WEF, og finnes blant annet på på organisasjonens hjemmeside, sier han.

Hovedbudskapet er ifølge Ugland Jacobsen at «verden må bringes i kne via naturlige, påståtte eller påførte kriser» for å bane vei for at en liten og rik «verdenselite» kan rekonstruere den etter sine egne preferanser.

– Alle verdensomspennede kriser er iflg Schwab & Co «windows of opportunity» – altså kjærkomne – som bestilt. De har altså kun et insitament til å fremkalle kriser, ikke å bekjempe dem, fortsetter han.

Ugland Jacobsen mener videre at WEF samarbeider tett med FN og WHO. De jobber alle for å få implementert The Great Reset. EU og USA under Biden, spiller en viktig rolle, mener han.

– Ingenting av det som nå initieres med tanke på The Great Resett, er demokratisk utredet og forankret. De største mediene (MSM) er politisk fullstendig korrumpert, og bidrar med tåkelegging, propaganda, sensur og ren løgn for å forme opinionen. De har ikke til hensikt å vekke befolkningen fra den sovevoldtekten som nå skjer på verdens suverene nasjoner, herunder Norge. ‘

Ugland Jacobsen mener det «allerede er planlagt, lansert og påskyndet en rekke kriser og ulike globale mål, for å berede grunnen for en irreversibel innføring av et verdensregime de fleste lands borgere neppe ønsker.»

– Et slikt regime representerer et forkastelig menneskesyn, og en verden uten demokrati og frihet, sier han.

Han ramser opp: «klimakrisen», pandemier som står i kø, drakoniske og lovstridige «smittevernstiltak», hysterisk, lovstridig og etter hvert meningsløst vaksineringstyrrani, energikrise, matkrise og tvilsom krig med atomkrigspotensiale.

– I alle disse krisene har WEF og deres medløpere hatt sentrale roller i initiering og «håndtering» som stor sett har gått ut på å spre frykt, sabotere økonomisk bærekraft, samt hundse verdensbefolkningen helt unødvendig og utilbørlig, fortsetter han.

Ugland Jacobsen sier at Schwab er helt åpen på den innflytelsen WEF har over de fleste nasjonale regjeringer og mange overnasjonale fora er.

– Det kan se ut som at dette faktisk er tilfelle, siden myndigheter og medier i ulike land stort sett opptrer synkront, både i tid, og med tanke på «tiltak», budskap og retorikk. Mye skjer uten reell konstitusjonell forankring i de enkelte land, sier partilederen og fortsetter:

– Foran seg skyver globalistene de nevnte krisene, for å skape frykt og resignasjon som gir aksept for at «storebror» kommer til unnsetning. Diverse tilsynelatende plausible, men demagogiske og farlige «mål», som FN’s bærekraftsmål og FN’s immigrasjonspakt, samt diverse mantraer oppfunnet av WEF, som «Build Back Better», spiller også en viss rolle i mykgjøringen av verdensbefolkningen.

– Men er ikke dette å betrakte som konspirasjonsteorier?

Det avviser Ugland Jacobsen på det sterkeste.

– Alt det som jeg her nevner, er IKKE konspirasjonsteori uten substans. Alt er dokumenterbart.

Og reaksjonene skyldes at folk ikke vil forholde seg til realiteten, skal vi tro Ugland Jacobsen.

– Mange reagerer på denne type informasjon med vantro og sinne, for det er jo selvfølgelig ille. En del vegrer å forholde seg til det, men de bør heller lese seg opp på veldokumenterte fakta som korrumperte hovedmedier (MSM) ikke formidler, samt lese boken til Klaus Schwab. Bøker av andre forfattere som omtaler The Great Reset anbefales også sjekket ut, samt ulike målerklæringer utstedt av WEF, som f. eks det kjente og svært selvsikre «You will own nothing, and you will be happy» (i 2030), avslutter han.

Artikkelen er opprinnelig publisert i iNyheter

Følg oss