Norgesdemokratene
Vindpark med Ola Borten Moe og Åslaug Haga hengende over

Demokratene lover å ta naturen tilbake

Demokratene lover at om vi får flertall i regjeringen, så skal vi avvikle all vindkraft på norsk sokkel, og sette naturen tilbake i sin opprinnelige stand, så godt det lar seg gjøre.

Helt siden de første vindmøllene poppet opp i det norske landskapet, så har flertallet sett med forskrekkelse på hvordan den norske folkeviljen blir ignorert og kapitalkreftene får turnere fritt, både til fjells og til havs.

Store arr blir sprengt ut i fjellgrunnen, og gigantiske industrimaskiner som spruter både spillolje og microplast ut i naturen. Dette kan vi ikke leve med.

Vi kom for leden over en NRK-dokumentar, fra den gangen før klimahysteriet hadde grepet alle redaksjoner og vindkraftdustrien fikk rød løper for å toge inn med sin agenda i statskanalen.

I dokumentaren ”Et slag i luften?” dokumenteres det grundig at vi ikke har bruk for vindkraften, at den vil bli enormt kostbar, at vindkraft uten subsidier ikke kan lønne seg og at den er svert miljøskadelig.

Vi ser at flere kritiske røster, som den gangen uttalte seg mot vindkraft, senere har blitt forkjempere. Et godt eksempel er Gunnar S Eskeland, den gangen professor hos NHH i Bergen, som var svært kritisk.

Senere har han vært tilknyttet Cicero – senter for klimaforskning som forsker. Nå er han ikke lenger like kritisk.

Vi hører i dokumentaren at arbeidet med å innføre klimasertifikater, som danner det økonomiske grunnlaget for vindmøller har pågått via lobby fra organisasjoner som Zero, siden 2002.

Ola Borten Moe(SP), som uttaler seg i dokumentaren i egenskap av å være Olje- og Energiminister (2011-2013) sitter i dag som forsknings- og høyere utdanningsminister i Jonas Gahr Støres regjering

Åslaug Haga(SP), som var Olje- og Energiminister fra 2007-2008, mens Zero jobbet intenst med lobby, sitter i dag som administrerende direktør i Norwea, en interesseorganisasjon for norsk vindkraft.

Alle voksne og selvstendig tenkende mennesker greier å trekke linjer mellom de forskjellige faktaopplysningene i denne dokumentaren, som danner et grelt bilde av hvordan Norge plutselig skulle bli Europas batteri.

Alt sammen er vedtatt på bakrommet, uten innsyn fra velgerne. Innen vi fikk greie på det, var loddet kaset og saken avgjort.

Demokratene kan ikke godta at det er slik Norges skjebne avgjøres. Dette skal vi gjøre om på!