Demokratene Norge
Kjernefamilie

Kjernefamilien er nøkkelen til fremtiden

Tekst hentet fra Demokratenes program, kapittel10 – Familiepolitikk

Familien er samfunnets grunnmur og må beskyttes. Familiens stilling i det norske samfunnet må ivaretas, og samfunnet må oppfordre til at menn og kvinner søker sammen i familie. Vår mening er at barn oppdras best i en stabil kjernefamilie. I vår tid er lave fødselsrater en trussel mot opprettholdelsen av vårt samfunn, som tyder på at samfunnsmessige og økonomiske forhold har vanskeliggjort det å få familie.

Uten nye skattebetalere vil ikke Norge overleve, og innvandring er ikke løsningen på dette problemet. Derfor ønsker vi å se på incentivordninger som vil gjøre det attraktivt for nordmenn å få barn tidligere, og få større barnekull. Mødre er samfunnets beste investering, og vi ønsker å høyne statusen rundt det å få barn, og gjøre det lettere å ha barn. Vi vil legge opp til en politikk som gjør at alle friske, produktive og oppegående par relativt enkelt skal kunne starte en kjernefamilie, selv uten formue.