Norgesdemokratene
fattig gammel dame

Regjeringen Støre svikter igjen

Av: Vidar Kleppe, Sentralstyremedlem

Igjen svikter regjeringen Støre norske pensjonister og uføretrygdede Landets pensjonister og uføretrygdede kan i år bli “frarøvet” to milliarder kroner i pensjonsøkning hvis ikke Stortingsflertallet nå stopper regjeringen Støre sitt “røvertokt” mot norske pensjonister og uføretrygdede. Årsaken til dette er at det ble brukt et for lavt lønnsvektsanslag i fjorårets trygdeoppgjør, og dette vil dessverre ikke regjeringen kompensere fullt ut for.

SSB sin statistikk viser at den gjennomsnittlige årslønnsveksten i 2021 var på 3,5 pst. Det vil si 1,1 prosentpoeng høyere enn den lønnsveksten som ble lagt til grunn for pensjonsreguleringen i mai i fjor. I trygdeoppgjørene er det lang tradisjon for å korrigere for avvik mellom den anslåtte og faktiske lønnsveksten – for at pensjonene korrigeres opp eller ned med hele avviket fra forrige år.

Det er derfor etter min klare mening et “politisk svik” når statsminister Store og finansminister Slagsvold Vedum, nå vil at Stortinget skal halvere kompensasjonen og etterslepet for 2022. Hvis dette vedtas av stortinget, så vil pensjonistene og uføretrygdede få om lag 1,4 milliarder kroner lavere regulering i 2022 enn de skulle hatt. Denne viktige saken er nå til behandling i Arbeids – og sosialkomiteen: Med avgivelse frist den 1. mars. Helårseffekten av forslaget er at fra mai 2022 til mai 2023, vil dermed utgjøre et tap på hele to milliarder kroner.

Dette viser med tydelighet at regjeringen Støre, nok en gang har sviktet: Norske pensjonister og uføretrygdede som i disse tider sliter tungt med eksempelvis: Sjokkpris på strøm, økte matvarepriser, dyrere drivstoff, høyere rente, økte egenandeler samt økte skatter og avgifter.

AP slagordet fra stortingsvalget i 2021: “Nå er det vanlige folks tur” låter hult og gjelder tydeligvis ikke for norske pensjonister og uføretrygdede.