Norgesdemokratene
Appell mot vaksinepass og vaksinepress

Appell mot vaksinepass og vaksinepress

Demokratenes leder Geir Ugland Jacobsen holdt appell under lørdagens demonstrasjon mot vaksinepass og vaksinepress på Egertorget i Oslo.

Demokratene stiller seg ikke bak presset norske myndigheter, og myndigheter verden rundt, legger på innbyggerne sine i kampen mot koronaviruset. Her er det viktig at vi gjør tiltak som ikke går utover enkeltindividets rettigheter og friheter, og som ikke raserer økonomien og samholdet i samfunnet.

Vaksiner skal være valgfritt og gis med informert samtykke.

Se appellen til Geir Ugland Jacobsen her: