Norgesdemokratene
Julehilsen fra din partileder!

Julehilsen fra din partileder!

Kjære medlem i Demokratene:

Valgåret 2021 går mot slutten, og julefreden senker seg forhåpentligvis med det første. Jeg vil gjerne takke for den flotte støtten du har gitt partiet som setter Norge og det norske folk først – både ved å være medlem, og ved den promoteringen av partiet, kanskje også aktiv valgkampinnsats, som mange medlemmer har bidratt med!

Siden valget har vi fått konsolidert internt, og er nå i full gang med å etablere lokallag rundt i landet.

Vi har også fått opp dampen igjen politisk, og har den siste måneden vært relativt godt synlige i media. Våre viktigste kanaler er fortsatt ulike nettaviser, lokalaviser samt ikke minst sosiale medier. Her ser vi også at mange partimedlemmer bidrar til å holde trykket oppe, og promoterer Demokratene og vårt program. Det går opp for stadig flere velgere at Demokratene har vært «forbausende» fremsynte i valgkampen. Man innser at vårt parti er et unikt politisk alternativ for velgere som vil sette Norge og det norske folk først, i en tid hvor de fleste partier og politikere faktisk gjør det motsatte.

Meningsmålingen som kom på tirsdag denne uken, viser at folk allerede er lei den nye regjeringen, og at det er kanskje er noen velgere som angrer på at de ikke ga sin stemme til Demokratene for tre måneder siden. Mens regjeringspartiene faller kraftig, går en del andre frem. Størst relativ fremgang har vårt kjære parti, som i denne målingen ender på 2,2% – dvs en dobling siden Stortingsvalget.

https://www.msn.com/nb-no/nyheter/norge/julesmell-for-vedum-de-er-i-fritt-fall/ar- AAROeG0?ocid=msedgntp&fbclid=IwAR0G83gLcJEGWrCfsQUsSzQadEr6P7QSnTMbztJxBfsTWDEq3P- fgKIgRO4

Dette resultatet er kanskje ikke så merkelig, da den nye regjeringen er minst like klimahysterisk som den forrige, og vil la seg styre av overnasjonale organer i like stor grad, bl.a ved å bruke enorme summer på CO2-bekjemping, mens primære offentlige oppgaver vanskjøttes, og strømprisen eksploderer som følge av en talentløs energipolitikk med store konsekvenser for husholdninger, bedrifter og nasjonal beredskap. Dette skjer uten at regjeringen evner å dempe smellet nevneverdig med sin nesten symbolske «refusjon». Regjeringen vil heller ikke dempe krafteksporten eller gjøre noe med de innenlandske strømprisene, og ønsker å ødelegge mer natur med subsidierte vindkraftanlegg. Bistandsbudsjettet er tidenes høyeste, til tross for at Riksrevisjonen stadig gjentar at så å si alt er bortkastet. Dette ble til overmål denne uken bekreftet av en pensjonert bistands-topp:

https://www.document.no/2021/12/13/bistandstopp-snakker-ut-bistanden-er-et-narrespill-den- virker-ikke/?fbclid=IwAR1C2eKwYfM_TVJug4nPGz57juZl7J_j01R9Kx6SZt_eG1RFuuip0s11AxY

Videre er Demokratene ikke fornøyd med innsatsen mot Covid-19, hverken under den forrige regjeringen, eller dagens. Snart begynner vi på det tredje pandemiåret, etter allerede enorme tap for det norske folk, ikke minst mtp livskvalitet. Vårt land har stått på stedet hvil, med stadige nedstengninger, reiserestriksjoner, samt et hysterisk teste- og vaksineringspress. Media krisemaksimerer med testrapporter der antall «tilfeller» mest avhenger av hvor mange som testes, og synes mer opptatt av å spre angst i befolkningen enn å informere objektivt og fullstendig, stille

kritiske spørsmål, og bidra til gode løsninger. Vi vil se mer transparens i det regjeringen foretar seg mtp C19, og en klar exitstrategi som i løpet av så kort tid som mulig bringer Norge tilbake til normalen og gir oss alle friheten og livsgrunnlaget tilbake. Vi mener at mye kan gjøres uten mer tvang og restriksjoner som koster vårt samfunn for mye, og ikke har tatt oss av flekken på snart to år.

Vi i Demokratene lover å komme enda mer på banen i året som kommer, og gleder oss til nye valg og mer innflytelse for partiet som konsekvent setter fornuften, Norge og det norske folk først!

Vi ser frem til fortsatt godt samarbeid, og ønsker deg og dine en god jul og et fredelig og fremgangsrikt nyttår!

Vennlig hilsen

Geir Ugland Jacobsen Partileder for Demokratene