Norgesdemokratene
Bryr vi oss ikke lenger om psykisk helse?

Bryr vi oss ikke lenger om psykisk helse?

Hvor har søkelyset på psykisk helse tatt veien? Det er en kjensgjerning at flere og flere strever med sin psykiske helse i disse covid-tider. Som så mange andre som har blitt sensurerte, aner vi også sensur av konsekvensutredning av psyksisk helse, forårsaket av covid-19 håndtering.

Bryr vi oss ikke lenger om psykisk helse?
Simone Engebretsen er nestleder i Demokratene Viken.

Vi lever i veldig usikre tider hvor ingenting lenger er forutsigbart. Enkelte land snakker om innføring av vaksinetvang. Eksempel er blant annet Østerrike og Australia.

I Australia har myndighetene satt inn militære styrker for å sende urfolk som testet positivt til karanteneleir, pga et lite utbrudd av viruset i aboriginersamfunnet Binjari.

Nå kan helseminister Ingvild Kjerkol i Ap informere oss om at en ny versjon av koronapass kan taes i bruk fra og med onsdag ettermiddag. Hun understreker at koronapasset er ment som et alternativ til andre smitteverntiltak, slik at kommuner med restriksjoner kan gjøre lettelser.

I store deler av Europa har koronapass bidratt til å unngå nasjonale nedstengninger. I en rekke land er koronapassene blitt en del av hverdagen, ved at man skanner QR-koden på vei inn på kafeer, kinoer og arrangementer.

Ifølge Kjerkol må det mer lovarbeid til, for at man i Norge skal kunne ta i bruk koronapasset på en like omfattende måte som i andre land – det jobber regjeringen med, sa hun tirsdag.

Har vi overhodet myndighetspersoner som vi kan ha full tillitt til? Når vi ser gang på gang at våre Stortingspolitikere ikke engang klarer å oppgi riktig bosted? De samme menneskene påståes å vite hva som er vårt beste – og for vår helses skyld. Tror vi lenger på det? Hvor lang tid tar det før regjeringen innfører samme restriksjoner i Norge som i noen andre land, hvor man også må ha Covid-pass for å kunne gå på jobb? Hvor lenge skal vi ofre psykisk helse for en evig kamp mot en usynlig fiende?

Har dere hørt om The Great Reset? Agenda 2030? Den ikke-demokratiske organisasjonen World Economic Forum (WEF) samarbeider med ledende personer og organer i mange land, i tillegg til en rekke overnasjonale organisasjoner som bl.a EU og FN, om å innføre et nytt samfunnssystem, hvor slagordet er: «Du skal ikke eie noe og være lykkelig». Er det dit vi nå er på vei? «Prosjektet er sterkt antinasjonalt og elitepreget, og total uten respekt for, og forankring i, nasjonale demokratier. De aller fleste større medier synes dessverre også å være med på notene. Vanlige folk i de enkelte land, får liten eller ingen informasjon om de praktiske konsekvensene av «prosjektet», og hva som faktisk skjer. Jeg kan ikke se noe annet, enn at om det blir innført Covid-pass for å kunne jobbe, så har uvaksinerte ikke lenger mulighet for å gå på jobb. Konsekvensen er opplagt: Det blir vanskelig å betale huslån og andre regninger.

Demokratene gikk i 2021 til valg på blant annet:

Nei til tvungen vaksinering. Demokratene anser kroppslig integritet som hellig. Vi understreker at vi ikke er imot vaksinering. De godt utprøvde og medisinsk forsvarlige vaksinene skal fortsatt distribueres ut til befolkningen i vårt vaksineprogram.

Demokratene vil kreve offentliggjøring av Koronarapporten, og vil i tillegg kreve at det blir satt opp en uavhengig kommisjon, for å se på gyldigheten av å bruke PCR-testen for å erklære og opprettholde en pandemi. Dette fordi tiltakene har fått så store ringvirkninger for vår økonomi, sosiale omgang og psykiske helse. Demokratene vil kritisk gjennomgå alle lovforslag og innførte lover som følge av pandemien. Dette for å sikre at grunnloven og grunnleggende menneskerettigheter ikke unødig er brutt eller satt til side.

Vi må tydeligvis minne våre kjære myndigheter på at i Grunnlovens paragraf 98 står det følgende: «Intet menneske skal forskjellsbehandles – alle er like for loven».

 Av Geir Ugland Jacobsen / Simone Engebretsen, Partileder Demokratene/ Nestleder Demokratene Viken