Norgesdemokratene
Planer for vaksinering av barn

Demokratene spør Helseministeren om vaksinering

Det vises til henvendelse datert 16. juli 2021 fra Demokratene, hvor det etterspørres informasjon om regjeringens planer for vaksinering av barn.

Subject:Re: 21/3230 Spørsmål til Helseministeren fra Demokratene
Date:Mon, 9 Aug 2021 20:40:36 +0200
From:Geir Ugland Jacobsen <guj@demokratene.no>
Organization:Demokratene
To:Svendsberget Morten Andre <Morten-Andre.Svendsberget@hod.dep.no>

Hei!

Vi viser til Deres svar på våre spørsmål sendt Helse- og Omsorgsdept den 16/7.

Vi har vanskelig for å se at det svares konkret på de spørsmål vi har stilt.

Ad pkt 1-3 – vaksinering av yngre aldersgrupper:

Det er relativt godt kjent at vaksinering er forbundet med risiko, og at såvel barn som voksne og eldre kan få alvorlige bivirkninger, og at noen statistisk også vil dø av vaksinen ved vaksinering av store grupper. En ukjent tilleggsrisiko ligger dessuten i at vaksinen ikke er testet ut over tid, slik at langtidsvirkningene er fullstendig ukjente. Dyreforsøk har ikke gitt betryggende resultater, iflg utenlandske kilder. En elementær avveining mellom potensiell gevinst og risiko ved vaksinering, tilsier da at ingen under 40 år bør vaksineres, og at norske myndigheter ikke behøver mer tid for å vedta dette.

Hvorfor er det i det hele tatt på tale å vaksinere barn og unge voksne, når ingen signifikant dødelighet er registrert i Norge pga C19, i aldersgruppen 0 – 40 år?

Ad pkt 4 – informasjon:

Vi konstaterer etter samtaler med flere vaksinerte, at helsemyndigheter og media ikke gir folk tilstrekkelig informasjon om riskoen ved vaksinering, hverken til allmennheten generelt, eller til hver enkelt i forkant av vaksinering. Slike opplysninger er såvidt oss bekjent påbudt ved lov. Ikke minst synes relativt høy dødsrisiko på kort sikt, slik den nå fremstår iht statistikker fra enkelte andre land, samt det faktum at langtidsvirkningene er totalt ukjente, å være underkommunisert.

Myndigheter og media bedriver i stedet et ivrig og ensidig “innsalg” av vaksinering, kombinert med skrekkhistorier om uvaksinerte som blir syke.

Det mener vi resulterer i en ubalansert og uheldig påvirkning av personer som bør settes i stand til å gjøre fornuftige avveininger om tiltak som gjelder egen helse. Hva har departementet tenkt å gjøre for å bedre informasjonen om risikoen ved å vaksinere seg?

Ad pkt 5 – Vaksinetvang:

Vi opplever at mange føler seg tvunget til å la seg vaksinere. Delvis ved ensidig informasjon og overtalelser fra helsemyndighetene, og delvis ved at livet forvanskes for uvaksinerte, bl.a ved påført ulempe (som reiseforbud eller karantenehotell), eller tap av rettigheter som inntil nylig har vært selvfølgelige. Enkelte føler også at de står i fare for å bli forbigått eller vraket i jobben sin, om de ikke lar seg vaksinere. Ikke minst gjelder dette helse- og omsorgspersonell, samt personer som av private årsaker eller jobbhensyn er avhengige av å kunne reise utenlands.

Noen uvaksinerte opplever også sosial stigmatisering og utfrysing fordi vaksinerte fremstilles som mer “fornuftige” og ansvarlige enn dem.

I andre vestlige land, f.eks i Frankrike, ser vi i tillegg at stadig mer brutale restriksjoner, sanksjoner og tvangsmidler tas i bruk, og at uvaksinerte blir en pariakaste.

Hva vil departementet gjøre for å eliminere press/tvang for vaksinering i Norge?

Vennlig hilsen

Geir Ugland Jacobsen
Partileder for Demokratene


Geir Ugland Jacobsen

Geir Ugland Jacobsen

Partileder i Demokratene


Nyhetsbrev!

Ikke glem å melde deg på vårt nyhetsbrev.
Første utsending skjedde i midten av november 2020.