Norgesdemokratene
Demokratene vil alltid sette Norge først

Demokratene vil alltid sette Norge først

Demokratene ønsker alle nye medlemmer velkommen i kampen mot globalismen og overnasjonalitet. Dette gjelder selvsagt også alle de tidligere medlemmer av FrP, som nå i ønsker å bli medlem i Demokratene.

La det være tindrende klart: Demokratene ønsker et vennskapelig samarbeid med alle demokratiske og frihetselskende nasjoner i verden, men vi kan ikke akseptere at Norge avgir suverenitet til noen overnasjonale utenlandske organer.

 Vi vil derfor trekke Norge ut av alle avtaler som: Migrasjonsavtalen, Parisavtalen, Acer, EØS og Schengen, dette for å nevne noen av avtalene som norske globalistiske politikere aldri skulle inngått.Ja, Demokratene mener selvsagt også at Schengen må avvikles. Norge skal beskytte eget territorium og landets grenseoverganger med grundig kontroll. Den skal være rettferdig og i forhold til våre internasjonale forpliktelser.

Demokratene mener at EØS og Schengen er en fare for den norske velferdsstat, og landets innbyggeres sikkerhet og helse. Schengen truer demokratiet med enorm immigrasjon/innvandring og bidrar til at samfunnet mister felles verdier og tapper norske velferdsordninger.

Demokratene vil i fremtiden ikke delta i noen regjering eller aktivt støtte opprettelsen av noen regjering uten at folket blir spurt i en folkeavstemning om vårt medlemskap i Schengen og EØS slik FrP har gjort. Utenrikspolitikken må også utformes slik at den ikke kommer i konflikt med Grunnloven.

Demokratene sier et KLART NEI til handelsavtalene: TiSA, TTIP og CETA, og vi har alltid sagt nei til ACER- avtalen . Åpenhet om disse handelsavtalene er meget viktig, og våre nasjonale interesser må alltid ha fortrinn i forhold til anti-demokratiske globalistiske interesser.

Vi ser at vår verden gjennomgår en globalisering. I tillegg har verden en stor befolknings øking som forsterker globaliseringen, og setter ressursene til vår planet under press. Dette er en del av den prosessen vi ser i dag med store grupper migranter, migrasjonsavtalen og folkevandrere til Europa og Norge, hvor de oppretter og utvikler fremmede parallellsamfunn hos oss.

Globaliseringen og folkevandringen er ingen naturlov, men en politisk villet utvikling som må motarbeides gjennom politiske handlekraft og virkemidler. Demokratene vil når vi kommer på stortinget etter høstens valg være klare og tydelige stemmer som vil motarbeide den liberalistiske globaliseringen som alle andre politikere i Norge støtter.

Vi er det eneste partiet som går mot den liberalistiske globaliseringen som ødelegger vår norske kultur, våre verdier, vår frihet og demokrati. Demokratene vil derfor alltid sette det norske folket og Norge først – i alt vi gjør politisk! 

Vidar Kleppe

Stortingskandidat for Demokratene