Demokratene Norge
Avskaff retten til asyl i Norge
Bildet er tatt av Gerd Altmann fra Pixabay

Avskaff asyl i Norge

Ja, jeg vil tilbake på stortinget igjen for å avskaffe retten til å søke asyl i Norge

Jeg har som folkevalgt politiker, helt siden 1987, alltid hevdet at Norge har altfor mange grunnløse asylsøkere som har fått opphold i fedrelandet.

Faktum er at mange av dem som har fått opphold i Norge, reiser hjem på ferie til det landet de sa de flyktet fra. Dette er rett og slett svindel med norske asylregler som vi overhodet ikke kan godta lenger.

Asylretten og asylsvindel-industrien må opphøre. Nok er nok! Dette er selvsagt en av årsakene til at jeg vil jeg gjøre comeback som stortingsrepresentant for Demokratene etter høstens valg.

Alle som følger med i Norsk politikk, vet innerst inne at asylinstituttet er ødelagt og misbrukt av menneskesmugling og korrupsjon; og er uten troverdighet.

Det er ingen grunn til at alle som kommer på Norsk jord skal kunne søke asyl. Ja, jeg vil avskaffe retten til å søke asyl i Norge. 

Norge er et lite land i verden, med relativ liten og homogen befolkning. Det er derfor begrenset hvor mange mennesker fra andre kulturer vi kan ta imot, integrere og skaffe arbeid og bolig.

Skal Norge kunne hjelpe mennesker også i fremtiden, må vi føre en politikk på dette området som er bærekraftig, både kulturelt og økonomisk; noe dagens stortingspolitikere dessverre ikke bryr seg om. 

Det er en kjent sak, at eksempelvis personer fra Somalia og Eritrea, som har fått asyl i Norge fordi de angivelig var forfulgte, reiser hjem igjen til Somalia og Eritrea på ferie. Dette er etter min mening et klart brudd på betingelsene for at de fikk asyl, og det må medføre at disse personene fratas sin asylbeskyttelse i Norge, og sendes hjem igjen til Somalia og Eritrea for alltid.

For disse grunnløse asylsøkerne som har fått innvilget norsk statsborgerskap, må sakene selvsagt gjennomgås på nytt for å se om statsborgerskapet ble gitt på sviktende grunnlag.

Jeg og Demokratene vil derfor sette en snarlig stopp for denne asylsvindelen, når vi med velgernes hjelp kommer på stortinget etter høstens valg den 13. september 2021. 

Asylsvindelen til Norge er for øvrig noe som også UDI har måtte bekrefte.

Avslutningsvis: Husk at det er ingen menneskerett å få asyl i Norge, slik en kan få inntrykk av når en hører på de aller fleste av våre nåværende stortingspolitikere, som helt klart bør skiftes ut.

Jeg sier som alltid: Norge først.


Avskaff asyl i Norge

Vidar Kleppe
Tidligere stortingsrepresentant,
og styremedlem i Demokratene

Følg oss på Facebook


Nyhetsbrev!

Ikke glem å melde deg på vårt nyhetsbrev.
Første utsending skjedde i midten av november 2020.