Demokratene Norge
Norske sjøfolk

Erna du må aldri glemme…

Det er ingen skam å snu når kursen er feil. Erna, her må det snarest ryddes opp!

Dette går ikke lenger – jeg ønsker derfor å gjøre comeback som stortingsrepresentant for Demokratene i 2021.

Norske sjøfolk har alltid stått med trossa/lua i hånden. Sviktet under og etter den 2. verdenskrigen var hjerterått, og aller verst ovenfor nordmenn: ja også kvinner som sjøfolk på alle verdens hav — da de ofret tusenvis av menneskeliv — i sin kamp for ett fritt og selvstendig Norge. Helt uten den nødvendige  tryggheten, omsorgen, takken og rosen de fortjente fra norske myndigheter for sin heltemodige innsats den gang.

Det er derfor historieløst og svært skuffende, at den maritime næringen som i dag er en av Norges mest globale, innovative og fremtidsrettede næringer i norsk næringsliv, glemmes i regjeringen Erna Solberg sitt forslag til statsbudsjett for 2021.

Fakta er at regjeringen legger frem et budsjett som helt klart svekker den norske maritime næringen — med alle ringvirkninger det spesielt har i Kyst-Norge. Regjeringen foreslår en vesentlig svekkelse av rammevilkårene for norske sjøfolk, ved å sette et tak på tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk på NOR-registrerte skip — for her skal tydeligvis utenlandsk besetning inn og erstatte “restene” av norske sjøfolk som er igjen — med og uten korona.

Dette vil klart bety at den norske maritime næringen vil bli mindre konkurransedyktig, og at det vil bli mye dyrere å ansette norske sjøfolk med riktig god kompetanse. Historien gjentar seg dessverre som alltid:  Norske sjøfolk må alltid mønstre av — og erstattes med utenlandsk besetning.

Dette går ikke lengre – jeg ønsker derfor å gjøre comeback som stortingsrepresentant for Demokratene i 2021.

Erna du må aldri glemme...

Vidar Kleppe
Fylkesting og bystyrerepresentant for Demokratene

Følg oss på FacebookNyhetsbrev!

Ikke glem å melde deg på vårt nyhetsbrev.
Første utsending skjedde i midten av november 2020.