Norgesdemokratene
Bare Demokratene sier et klart nei til bompenger!

Bare Demokratene sier et klart nei til bompenger!

Det er et trist faktum, at alle partiene som som kom inn på Stortinget etter valget i september 2017, faktisk elsker bompenger — selv om de prøvde å innbille velgerne noe helt annet.

 Ett av de verste eksemplene på dette er «dobbeltspillet» mellom Fremskrittspartiet og Høyre, da Fremskrittspartiet satt i regjering. Heldigvis er det nytt stortingsvalg i 2021.

Dessverre har Fremskrittspartiet, gjennom sin regjeringsdeltagelse med både finansminister og ulike samferdselsministere, vært med på med å flå norske bilister med 100-vis av milliarder kroner i bompenger og økt rushtidsavgift gjennom årene i regjering — og i tiden fremover: gjennom sine mange stortingsvedtak om bompengeinnkreving/bomprosjekter og nasjonal transportplan.

Dette skjer utrolig nok mens nesten 40 milliarder kroner fra norske skattebetalere, bare i 2020 til statlig tvungen U-hjelp — i rekordfart ruller ut av Norge. Mange av disse pengene går, utrolig nok, til all verdens meningsløse konflikter og korrupte islamistiske regimer — og land som brutalt myrder helt uskyldige personer, kvinner og barn.

Faktum er at det kun er ett parti som ikke vil dobbelt-beskatte bilistene med bompenger, det er Demokratene. Vi vil benytte alle bilrelaterte avgifter, på til sammen 60 til 67 milliarder pr. år, til samferdselsformål.

I tillegg til dette vil Demokratene selvsagt fjerne alle bomstasjoner og bygge veier i et tempo som nasjonen Norge kan være stolt av — uten bompenger.

Vi gleder oss til stortingsvalget i 2021!

Bare Demokratene sier et klart nei til bompenger!

Vidar Kleppe
Politisk talsmann, fylkesting- og bystyrerepresentant for Demokratene

Følg oss på FacebookNyhetsbrev!

Ikke glem å melde deg på vårt nyhetsbrev.
Første utsending skjedde i midten av november 2020.