Norgesdemokratene
Spørsmål til ordfører i Kristiansand kommune

Spørsmål til ordfører i Kristiansand kommune

Spørsmål til ordfører i Kristiansand kommune

Kristiansand kommune
Att: Jan Oddvar Skisland

Ærede ordfører!

I henhold til saksbehandlingsreglementet for folkevalgte organer i Kristiansand kommune, sier §13: «Forespørsel/spørsmål/interpellasjoner, følgende i andre avsnitt: Alle medlemmer kan stille spørsmål til lederen, også om saker som ikke står på sakslisten jf. kommunelovens § 11-2 siste ledd. Spørsmål etter denne bestemmelsen kan stilles både på forhånd, og under selve møtet. Disse spørsmålene benevnes i det videre som interpellasjoner.»

Grunnet overnevnte mulighet i saksbehandlingsreglementet for folkevalgte organer i Kristiansand kommune, vil jeg benytte meg av denne muligheten og stille ordføreren ett spørsmål, som jeg ber om å få svar på i bystyrets møte onsdag den 23. september 2020. Da denne viktige saken ikke står på sakskartet til bystyrets møte:

Vil ordføreren støtte Demokratenes forslag:

Hvis det blir busstreik i Kristiansand lørdag den 26. september, så må det bli gratis å kjøre gjennom bomstasjonene i Kristiansand?

 

Kristiansand 22.september 2020

Vidar Kleppe - Demokratene
Vidar Kleppe
Demokratene

Publisert av Tor-Andre Hopen
Følg oss på facebook