Norgesdemokratene
Bompenger øker forskjellene i Norge!

Bompenger øker forskjellene i Norge!

Bompenger øker forskjellene i Norge!Forskjellene i Norge øker og bompenger er en avgift, som alle vet, ikke tar hensyn til hvor mye du har i lommeboka. En utvikling der de som har minst ikke har råd til å kjøre, er urettferdig og en utvikling Demokratene vil ta sterk avstand fra. Økte bompenger er usosialt, og kan tvinge de med de laveste inntektene bokstavelig talt av veien. Bompenger for lavinntekts bilister kan også føre til at det ikke lønner seg å være i jobb, eller å delta i frivillig arbeid, lag og foreningsliv.

Som tidligere stortingsrepresentant vil jeg på det sterkeste be om at de nåværende stortingsrepresentantene som søker gjenvalg i 2021, endelig kan innse at bompenger må avskaffes da de øker forskjellene i Norge. Fakta som ingen kan bestride: er at bompenger rammer de med lavest inntekt “knall-hardt” og dette blir ikke bedre når det stadig settes opp flere og flere bomstasjoner i Norge.

Denne usosiale “melkingen” av norske bilister kan selvsagt ikke fortsette. Norske bilister har betalt, og betaler mer enn nok i bompenger, rushtidsavgift — og en endeløs rekke av skatter og avgifter på bruk av bil.

Bare så det er sagt: Demokratene vil avskaffe og sier nei til bompenger og rushtidsavgift.

Nok er nok!

 
 
 
Vidar Kleppe - Demokratene
Vidar Kleppe
Politisk nestleder i Demokratene

Publisert av Tor-Andre Hopen
Følg oss på facebook

Redaksjonen