Norgesdemokratene
38 ganger så mange voldtekter i Sverige som i Polen?

38 ganger så mange voldtekter i Sverige som i Polen?

Det er bare 15 mil i luftlinje mellom Sverige og Polen men kriminalitetsstatistikken viser at landene like godt kunne vært på ulike kontinenter.

Hva er det som skjer hos Söta Bror rett over grensen?

Norge har lenge blitt sett på som Sveriges lillebror, og vi har erfaringsmessig vært flinke til å ta etter svenskene. Dette er derimot ikke noe vi eller noen andre bør strebe etter å kopiere. Vi må sørge for at de innvandrerne som kommer til oss, oppfører seg slik vi ønsker, og arver de kulturelle verdiene som har gjort Norge til et av verdens beste land å leve i.

I Sverige skyter voldtekts-tallene rett til værs, og gateprisen på håndgranater er farlig lav. Gatene er fulle av Merkel-Lego, muslimske bønnerop, sprengninger og skyteepisoder. I Polen er gatene fulle av glade folk som liker øl, pølser, masurka og USA.

I 1970 ble det anmeldt 421 voldtekter i Sverige, og i følge svenske BRÅ var tallet 8.580 i 2019. Dette er en økning på 1.938 %. Samtidig steg folketallet i landet med kun 28,4 %.

I følge databasen Eurostat, har Polen langt lavere tall, og har hatt en nedgang i antallet voldtekter fra 4,01 i 2009 — og til 1,99 i 2018. For Sverige var det tilsvarende tallet 74,85 i 2018. I 2018 var med det med andre ord 38 ganger så mange voldtekter i Sverige som i Polen.

https://www.lykten.no/kommentar/hvorfor-skjer-det-38-ganger-sa-mange-voldtekter-i-sverige-som-i-polen/

Hva skjedde egentlig i landet til Emil og Vi på Saltkråkan?
Sverige og Danmark har lenge vært nordmenns førstevalg som ferieland. Nå har vold og voldtekter blitt så vanlig i Sverige at mange advarer mot å reise dit.

I 2018 kartla Sveriges Televisjons dokumentarserie Uppdrag Granskning (UG) samtlige som er dømt for voldtekt eller voldtektsforsøk de siste fem årene, og fant at 58 prosent er innvandrere. For overfallsvoldtekter er andelen hele 80 prosent innvandrere, hvorav 40 prosent har oppholdt seg i Sverige i ett år eller mindre. Av 843 voldtektsdømte er hele 427 – over halvparten – født i land utenfor Europa: 197 er fra Midtøsten og Nordafrika, 134 er fra Afrika syd for Sahara og 96 fra andre land utenfor Europa. Tallene bekrefter således statistikker fra både Norge og Danmark, som begger viser en stor overrepresentasjon av særlig gjerningsmenn fra Afrika og Asia (inklusive Midtøsten).

https://www.gjenstridig.no/sverige-voldtekt-og-ovrig-personfarlig-kriminalitet-oker/

I 2017 fortalte den svensk-tsjekkiske journalisten Katarina Janouch, i et intervju med tsjekkisk TV, at situasjonen i Sverige slett ikke er bra. På grunn av dette ble hun sparket ut av det gode selskap. Hun ble utskjelt, hånet og ikke lenger invitert på fester til fiffen i Sverige.

Det har dessverre blitt slik i dag, at man blir upopulær, og kan miste jobben om man setter fingeren på ømme punkter andre mener man ikke skal røre. Globalismen og innvandringen har blitt en hellig ku — den er per definisjon positiv uansett hva den fører med seg.

Teorien er at vi har for få arbeidsføre til å ta vare på de eldre her i landet, og vi lager for få barn: derfor skal innvandrerne redde oss; men hva gjør vi når de ikke har utdannelse, ikke vil lære seg språket og ikke mener kulturen eller religionen er riktig for dem?