Demokratene Norge
Migrasjon

Norge kan ikke hjelpe lykkejegere og grunnløse asylsøkere

Hovedregelen må være at nordmenn skal hjelpes her i Norge – og utlendinger må hjelpes så nært sitt eget hjemland som mulig. Asylsøkere, flyktninger og personer som har fått opphold på humanitært grunnlag i Norge, skal og må derfor vende hjem til eget land så snart situasjonen tillater det.

Demokratene i Norge vil at innvandringen til Norge skal være sterkt begrenset og kontrollert. Jo mer omfattende innvandringen er, og jo raskere det skjer, desto større er sjansene for at det oppstår parallelle samfunn etter etniske og sosiale skillelinjer. En slik utvikling er konfliktskapende og lite fremtidsrettet for det norske folk – og kongerike Norge. 

Derfor må hovedregelen være at nordmenn skal hjelpes her i Norge – og utlendinger må hjelpes så nært sitt eget hjemland som mulig. Asylsøkere, flyktninger og personer som har fått opphold på humanitært grunnlag i Norge, skal og må derfor vende hjem til eget land så snart situasjonen tillater det. En slik politikk gir «helt klart» et tryggere Norge og en langt bedre bruk av nasjonale ressurser på norske borgere – som sliter og trenger hjelp for å få hverdagen til å gå opp.

Demokratene vil også når vi kommer på stortinget i 2021, arbeide for å gjøre regelverket enklere for å kunne returnere utlendinger som begår kriminelle handlinger.

Vidar Kleppe – Demokratene

https://www.lykten.no/debatt/norge-kan-ikke-hjelpe-lykkejegere-og-grunnlose-asylsokere/