Norgesdemokratene

Jeg overlevde voldtektsgjengene

Det dreier seg om jenter fra typiske arbeiderfamilier, som er litt oppkjeftige — og som rømmer ut på gata om kvelden for å møte “venner”.

Det er noe helt spesielt med de voldtektene vi har i dag. De fleste gutter tenker ikke så mye på det, men det er mange jenter som rammes. I dette tilfellet er fokuset de nærmest religiøse voldtektene av småjenter i England. Det mest oppsiktsvekkende, er hvordan engelsk politi har med vitende vilje unnlatt å gjøre noe med dette, kun fordi at de er redde for å bli stemplet som rasister. I praksis tillater de at engelske småjenter blir voldtatt — uten å løfte en finger for å stoppe det.

I Islam snakker man om fredens og krigens hus. Fredens hus er der hvor Islam er innført fullstendig, og hvor dens religiøse lover (sharia) gjelder. Der er det fred og idyll som råder. I krigens hus, er det invasjon og omvendelse av vantro som er målet, og voldtekt av vantro ansees som en lovlig og anbefalt fremgangsmåte. I disse småbyene i England vil i praksis alle mannlige innvandrere vite hva som har foregått hele tiden.

Hovedsakelig dreier det seg om jenter fra typiske arbeiderfamilier, som ofte er litt oppkjeftige — og som rømmer ut på gata om kvelden for å møte “venner”. Ofte kan dette være virkelige venner, men som har havnet i uheldig selskap, og mange av disse jentene kommer fra familier med vanskelige forhold i hjemmet — men de fleste er hvite og ikke-muslimske. Noen av de har vært hinduer, og inderne har da gjerne selv tatt tak og flyttet dem til andre byer.

I hjembyen til Tommy Robinson, Luton, er det nå ikke mer enn ca. 40% etniske engelskmenn.

Triggernometry er objektive folk som ser på disse sakene:

https://www.youtube.com/watch?v=etpAtC2S0uQ&feature=youtu.be

Her er litt fra en serie i tre deler, fra BBC, som handler om det samme. Jeg har sett den første delen, men greide ikke mer før jeg måtte stoppe. Det var for tøft mentalt:
Three Girls